Poll

Mijn organisatie is op tijd klaar voor de invoering van de GDPR / AVG


, Auteur:

Cloud vereist een andere organisatie

stocksnap-bsalh690f5

Cloud diensten kunnen aanzienlijke business voordelen opleveren wanneer ze worden geïmplementeerd op een zodanige manier dat de applicatielevering wordt versneld. Als de beslissingsbevoegdheid van cloud keuzes alleen in de ICT infrastructuurafdeling ligt, realiseert dit slechts beperkte efficiëntie voordelen die bovendien vaak ten koste gaan van de lange termijn bedrijfsresultaten. Het grootste voordeel van het toepassen van cloud technologieën komt door de organisatorische veranderingen die ze mogelijk maken.

Het wegvallen van de rol van de tussenhandel binnen de distributieketen door technologie is een van de grote huidige thema’s. Zelfs de historisch gezien “veilige” markten worden verstoord, zoals de taxi markt (Uber), finance (Bitcoin) en kabelbedrijven (Netflix). Slechts 60 bedrijven die 60 jaar geleden in de Fortune 500 stonden, staan er vandaag de dag nog op. Software “eet de wereld” en verandert de verwachtingen van de consument. Geen bedrijf is immuun van deze veranderingen.

Veel succesvolle bedrijven, zoals #Microsoft, zijn veranderd van disruptive naar marktbeschermer. Ondanks hun innovatieve wortels creëert de drang om hun marktpositie te behouden een organisatorische omgeving die verdere innovaties verstoort.

Deze organisaties, waaronder Microsoft, zijn wakker geworden en gebruiken nu hun financiële slagkracht om de volgende disruptie te omarmen. Maar dit garandeert geen succes. De grote omvang en complexiteit van dergelijke organisaties maken dit soort veranderingen moeilijk.

Degenen die hier succesvol in zijn, doen dit door zich te focussen op de technologische basis van een delivery platform, onafhankelijk van de innovatie zelf. Amazon was een van de meest succesvolle eCommerce-sites in de wereld toen het destijds Amazon Web Services (#AWS) introduceerde, als een compleet nieuw aanbod, welke niet gerelateerd was aan de bestaande business. AWS kwam voort uit de wens van de ICT #infrastructuur afdeling voor decentralisatie om de interne innovatie en ontwikkeling beter te faciliteren. Het is nu de meest winstgevende divisie binnen Amazon.

Het bepalen van de juiste technologische aanpak om innovatie te faciliteren is een belangrijk aandachtspunt voor de huidige CTO’s.

De meest voorkomende benadering is het alignen van IT met de business. Hoewel dit waardevol is, kan dit ook onverwachte gevolgen hebben. Uit onderzoek blijkt dat bedrijven met een hoge aligning tussen business en IT het goed doen, met een gemiddelde groeipercentage van 35% over drie jaar en een vermindering van de totale IT-uitgaven met 6%. Hoge aligning blijkt echter rampzalig te zijn in het geval dat effectieve IT afwezig is, met een negatieve groei en hogere IT-uitgaven als gevolg. Dit suggereert dat de nadruk op IT-effectiviteit een hogere prioriteit moet hebben dan de focus op business alignment.

Het opbouwen van een sterke delivery capaciteit is dus zowel een business als IT issue. Zoals Amazon heeft aangetoond, speelt de #cloud een belangrijke rol, maar voordat bepaald kan worden hoe de cloud past in de technologie strategie, is het belangrijk om eerst de eventuele bijkomende nadelige consequenties van succesvolle platforms te definiëren.

Snelheid optimalisatie is belangrijker dan kosten optimalisatie.

Forrester schreef over deze consequenties in een rapport, genaamd “Faster Software Delivery Will Accelarate Digital Transformation”, beginnend met het advies: “go fast or go home”. Hij geeft aan dat de mate van het in staat zijn van snelle applicatie delivery de essentiële enabler is van de digitale business strategie.

Forrester’s analyse wordt ondersteund door #Puppet Labs, welke de afgelopen jaren onderzoeken heeft uitgevoerd om te zoeken naar de correlaties tussen applicatie delivery en diverse technologie- en bedrijfsresultaten. In hun rapport over de status van #DevOps in 2015 bleek dat “high-performance IT-organisaties 30x vaker gebruiken met 200x kortere lead-times. Ze hebben 60x minder fouten en herstellen 168x sneller “.

Forrester beveelt aan om het idee van “Two Speed IT” (volgens #Garter Bimodel IT) te verlaten. Hij beweert dat DevOps, gecombineerd met “loosely coupled” architecturen en “cross-functional” organisatiestructuren, de sleutels zijn om de snelheid en kwaliteit van de levering te verbeteren. Dit zijn de bouwstenen van een solide “motor’ voor innovatie. Dit zijn de principes van het delivery platform.

Veel te veel organisaties richten zich op kostenoptimalisatie, waardoor de IT-effectiviteit laag is, ondanks hun inspanningen. CEO’s en CTO’s moeten eerst beginnen met het optimaliseren van snelheid en pas daarna de kwaliteit, als ze de prestaties van de technologie willen verbeteren. Een verloren kans kost meer dan verhoogde kosten van de delivery activiteiten. Dit heeft een belangrijke impact hoe de cloud strategie wordt gedefinieerd binnen het delivery platform.

Het delivery platform vereist een andere organisatie!

Terug naar de sleutelprincipes van het delivery platform: DevOps, loosely coupled architecturen en cross-functional teams. De voornaamste reden waarom zoveel organisaties het uitdagend vinden om deze principes te omarmen is dat hun communicatiestructuren (zoals het ticketing-systeem dat wordt gebruikt voor infrastructuur provisioning) hun beperkt in het oplossen van problemen van gisteren, omdat het als een cost center wordt gezien .

Het is niet het betalen voor gebruik dat AWS revolutionair maakt. Het transformeert ticket-gebaseerde infrastructuur support naar self service. Door API’s vrij te geven aan ontwikkelaars om hun eigen virtuele infrastructuur te provisionen, ondersteunt de cloud een fundamentele aanpassing van de communicatiestructuren binnen een organisatie.

Door de grens tussen infrastructuur teams en development teams te herdefiniëren, ondersteunen IaaS en PaaS cross functional teams. De traditionele aanpak van applicatie teams om tickets aan te maken voor het aanvragen van shared infrastructuur services, creëert kunstmatige silo’s tussen infrastructuur en applicatie.

Monitoring wordt vaak beschouwd als een infrastructurele aangelegenheid, het bepalen van een database inrichting is vaak een strijd tussen de DBA’ers die de databases “bezitten” en de applicatieteams die de databases gebruiken. Deze silo’s vertragen de applicatie delivery aanzienlijk, omdat in dit geval de applicatie wordt aangepast aan de complexiteit van de communicatiestructuren van de organisatie.

Zolang men blijft kijken naar software delivery door middel van traditionele organisatiestructuren, blijft dergelijk disfunctioneren onvermijdelijk en zal de applicatie meer tijd nodig hebben om te worden vrijgegeven, dan dat er nodig is om te worden ontwikkeld. Als men een #PaaS in de bestaande IT-afdeling plaatst, terwijl men dezelfde organisatorische silo’s behoudt, zal het beoogde doel niet worden bereikt.

Op het meest fundamentele niveau is het niet cloud of een PaaS die het potentieel van het delivery platform ontketent, maar de organisatorische herstructurering.

Het traditionele model is dat je software qua development en operations scheidt. Je gooit de software vanuit development over de schutting naar operations om er vervolgens niet meer naar om te kijken. Zo niet bij Amazon. Daar bouw je en onderhoud en support je het. Dit confronteert ontwikkelaars met de daadwerkelijke werking van hun software en het brengt ze ook dagelijks in contact met de klant. Deze feedback van klanten is essentieel voor het verbeteren van de kwaliteit van de dienstverlening.

Dat eigendomsmodel, versterkt door cloud-based self provisioning ontwikkelingen, heeft development teams enorme flexibiliteit gegeven. Ontwikkelaars weten immers zelf het beste welke tools hun het meest productief maakt en geschikt zijn voor hun werk.

Het is deze gedachte die de cloud heeft doen ontstaan. Gebruik de cloud om de organisatie te veranderen.

Het is essentieel om dit punt in gedachten te houden tijdens het selectieproces van een cloud of een PaaS. Vaak wordt deze beslissing over gelaten aan één afdeling (meestal IT infrastructuur) om het aanbod op de markt te evalueren. Dit behandelt de cloud als het selecteren van een ander product, niet anders dan de laatste hypervisor of orkestratie tool, en zorgt bovendien voor minimale veranderingen in bestaande eigendomsstructuren. Als de beslissing bij de development organisatie ligt heeft dit het voordeel dat er meer vanuit de klantvraag tot besluitvorming wordt gekomen. Desondanks zal ook dit een suboptimale keuze tot stand brengen, gezien de bestaande organisatorische grenzen.

Om cloud technologieën echt te omarmen zijn ook radicale verschuivingen binnen de IT-afdeling nodig. In grote organisaties zal dit nooit spontaan gebeuren. Het vereist interventie vanuit de directie en de bereidheid om onderhuidse “oorlogen” te bestrijden en heilige (management) huisjes af te breken. Dit vereist moed, visie en volharding om na eventuele missers door te blijven gaan.

Het kiezen van een cloud (IaaS en PaaS) kan alleen de technische hefboom leveren die nodig is om de basiselementen van een delivery platform te bouwen, als men tevens bereid is de organisatie processen te veranderen!