Poll

Mijn organisatie is op tijd klaar voor de invoering van de GDPR / AVG


, Auteur:

Healthcare Content Management oplossing live bij Medisch Centrum Leeuwarden

gefeliciteerd-mcl

Sinds vrijdag 1 april werken medewerkers van het Medisch Centrum Leeuwarden (MCL) met het elektronisch patiëntendossier van #Epic. Hier is de nodige aandacht aan besteed in de media. Terecht, want #MCL spreekt zelf van de grootste verandering in de geschiedenis van het ziekenhuis. Ook door andere ziekenhuizen en geïnteresseerden binnen de zorg-ICT-branche is de voortgang van de implementatie nauwlettend gevolgd. Wat velen echter niet weten – en dat is niet onlogisch gezien het verschil in projectomvang – is dat i3 groep parallel aan de #Epic uitrol de Healthcare Content Management (#HCM) oplossing van #Lexmark heeft geïmplementeerd.

Healthcare Content Management is breder dan Vendor Neutral Archive

Healthcare Content Management is een relatief nieuwe term in Nederland. HCM brengt Enterprise Content Management (#ECM) en Vendor Neutral Archive (#VNA) technologieën samen in één krachtig, geïntegreerd framework voor het managen, opslaan en raadplegen van allerlei soorten content, waaronder klinische beelden, biomedische signaaldata, digitale foto’s, video’s en documenten. Naar schatting ‘leeft’ meer dan 30% van alle patiëntgegevens buiten het EPD-system. Een HCM strategie richt zich juist op deze content en zorgt dat deze binnen het EPD beschikbaar wordt gesteld aan de eindgebruikers, resulterend in een completer patiëntendossier.

Aangesloten systemen

Zowel het radiologie PACS als het cardiologie PACS van MCL archiveren DICOM studies op het VNA en de archieven worden naar het VNA gemigreerd. Bovendien is er een koppeling gerealiseerd met de #PACS2 oplossing van het ziekenhuis. ECM wordt onder andere ingezet voor het binnen Epic aanbieden van historische patiëntgegevens.

Bewezen integratie en nu ook een blauwdruk voor de Nederlandse situatie

Leveranciers Lexmark en Epic zijn bepaald geen vreemden voor elkaar; voornamelijk in de Verenigde Staten zijn de software systemen al veelvuldig geïntegreerd. Natuurlijk profiteren wij ook in Nederland van deze ervaringen en na de livegang van MCL ligt er nu zelfs een eerste blauwdruk voor Nederlandse ziekenhuizen.