Poll

Mijn organisatie is op tijd klaar voor de invoering van de GDPR / AVG


, Auteur:

Het snel veranderende IT landschap: je kunt niet meer om de cloud heen

stocksnap-ihueia0y8t

Het IT landschap verandert sterk en snel. Tot een aantal jaar geleden werden IT services aan een organisatie geleverd op basis van eigen hard- en software vanuit een eigen on-premises datacenter of in een extern datacenter gehost. Het zogenaamde “housen” van de IT-infrastructuur in een extern datacenter werd ingegeven vanuit efficiëntie oogpunt. Het kost een organisatie immers veel tijd en geld om een eigen computerruimte te realiseren en te onderhouden. Vervolgens werd het beheer van de IT infrastructuur vaak deels of geheel uitbesteed aan zogenaamde outsourcing partijen. Dit werd vaak ingegeven vanuit de argumenten: efficiëntie, geen core business en het uit handen laten nemen. De laatste ontwikkeling is dat organisaties steeds meer gebruik gaan maken van cloud. Zeer grote kans dat je als organisatie ergens in je bedrijfsprocessen wel één of meerdere keren gebruik maakt van cloud. Cloud is hard op weg het nieuwe normaal te worden. Inmiddels gebruikt naar schatting 95% van alle bedrijven minimaal één cloud service. Gartner: By 2020, a Corporate "No-Cloud" Policy Will Be as Rare as a "No-Internet" Policy Is Today.

Wat is cloud?

Zoals gezegd werden IT services gerealiseerd op basis van IT middelen zoals compute, opslag, platformen, applicaties en netwerken. Cloud is een containerbegrip bestaande uit deze IT middelen. Voorheen werden deze IT middelen door organisaties zelf onderhouden en beheerd, of het werd uitbesteed. Cloud haalt het proces van ontwerpen, aanschaffen, implementeren en beheren weg bij de afnemende organisatie, het wordt verplaatst naar de cloud leverancier. Daarbij wordt betaald naar gebruik (opex). Cloud is in die zin dan ook een ander leveringsmodel: een combinatie van techniek, proces en financiën.

Waarom cloud?

Waarom maken organisaties steeds meer gebruik van één of meerdere cloud services? De voornaamste reden is omdat het de efficiëntie verhoogt, het helpt bij het verbeteren van de cashflow en biedt voordelen zoals:

  1. Flexibiliteit. Cloud services is ideaal voor consumeren naar gebruik. Als een organisatie sterk fluctueert qua benodigde IT services, zowel qua op- als afschaling is de inzet van cloud services interessant. Kosten van IT services komen daardoor meer in lijn met business.
  2. Uit handen geven. Als afnemer hoef je je niet meer druk te maken over de onderliggende infrastructuur, zowel qua architectuur als qua onderhoud en beheer. Je kunt je meer toeleggen op de core business van de organisatie.
  3. Van Capex naar Opex. Lagere of geen investeringen meer in IT infrastructuur en complexe IT infrastructuur projecten. Je betaalt naar gebruik. Dit is goed voor de cash flow.
  4. Collaboratie. Organisaties worden in staat gesteld om makkelijker samen te werken middels SAAS gebaseerde applicaties. Er kan bijvoorbeeld gezamenlijk in één document gewerkt worden middels een collaboratie applicatie zoals Sharepoint. Er kunnen documenten gedeeld worden.  En omdat het in de cloud “staat” is dit ook ideaal voor organisaties die samenwerken vanuit verschillende tijdzones.
  5. Overal toegang. Als je internet toegang hebt kun je overal en nergens toegang krijgen tot applicaties en data. En niet alleen via een pc, maar steeds meer middels “any device”. Bijkomend voordeel is dat als bijvoorbeeld een pc of laptop crashed of gestolen is, de data nog steeds beschikbaar is vanuit de cloud.
  6. Concurrentie vermogen Middels cloud hebben niet alleen grote organisaties, maar ook kleinere organisaties makkelijker toegang tot enterprise technologie en applicaties. Het stelt de kleinere organisaties in staat om sneller te handelen.

Service integrator

Het IT landschap is aan het verschuiven naar de cloud, daarbij wordt deze opgebouwd uit verschillende IaaS en SaaS bouwblokken. Maar ook de on-premises omgeving is (nog) aanwezig. Alles wordt met elkaar verbonden in deze “wereld” van hybrid en multi cloud.

De reis naar de cloud is niet altijd even eenvoudig. Het is belangrijk om een onafhankelijke partij te hebben die adviseert en regie voert over databeveiliging, informatie management, performance monitoring etc. Maar ook een partij die in staat is om meerdere platformen te leveren en te managen, of dit nu on-premises is of in de cloud. Kortom: een service integrator. i³ groep vervult deze rol voor u.

Methodiek

i³ groep heeft een methodiek ontwikkeld om u door alle fases van het transitie proces naar een cloud te begeleiden. Afhankelijk van de fase waar uw organisatie zich in bevindt bepalen we de stappen die uw organisatie moet maken.

Deze methodiek is onder andere ontwikkeld op basis van ons onderzoek Cloud 360, een onderzoek naar het gebruik van en de behoeften aan cloud computing bij Nederlandse organisaties. U kunt dit onderzoek als e-book downloaden op www.i3-groep.nl/cloud360