Poll

Mijn organisatie is op tijd klaar voor de invoering van de GDPR / AVG


MIC2017: IT’s transforming healthcare!

mic2017

De 34ste editie van het Medisch Informatica Congres vindt dit jaar plaats op 2 en 3 november 2017. Het congres wordt, als vanouds, gehouden in de Koningshof te Veldhoven.

MIC is het grootste congres op Zorg en ICT gebied en wordt elke 2 jaar georganiseerd in Nederland. Het congres trekt bezoekers, die allen op de één of andere manier betrokken zijn bij ICT in de zorg. MIC staat bekend als hét netwerkcongres met vele inhoudelijke hoogwaardige sessies, voldoende tijd om contacten te verdiepen, het marktplein waar alle sociale momenten plaatsvinden en het MIC-diner op donderdagavond met aansluitend een swingend feest!

i³ groep is als specialist op het gebied van medische informatie opslag aanwezig met haar diensten rondom VNA 2.0 (Vendor Neutral Archiving) en informatiebeveiliging en -beheer. Tevens verzorgen wij een presentatie op vrijdag 3 november van 12.10 – 12.40 uur. U bent van harte welkom bij een kritisch vraaggesprek over het creëren van een 360 graden patiëntbeeld met mijn collega Femke Smit.

Ga naar https://mic2017.nl/ voor meer informatie over dit congres.

 

Bezoek onze presentatie - 3 november van 12.10 tot 12.40 uur.

Het 360° patiëntbeeld realiteit maken

Voor efficiënte en doeltreffende zorg is een volledig patiëntbeeld van levensbelang. Elke betrokkene in de zorgketen moet over dezelfde informatie beschikken op het moment dat hij of zij deze nodig heeft. Door medische informatie en beelden niet langer in informatie silo’s (PACS, archief etc.) maar middels een Vendor Neutral Archive (VNA) te ontsluiten kan iedereen via één viewer, één waarheid, door het EPD bij de benodigde informatie. Jo Bollen voelt Femke Smit, VNA Solution Specialist bij i³ groep, aan de tand over hoe ziekenhuizen zoals het Medisch Centrum Leeuwarden en anderen dit al in de praktijk brengen. Ook u als publiek wordt van harte uitgenodigd uw kritische vragen te stellen.