Poll

Mijn organisatie is op tijd klaar voor de invoering van de GDPR / AVG


i³ groep hernieuwt ISO certificeringen 9001, 14001 en 27001

exterieur-i3-groep-200-dpi

ICT-dienstverlener i³ groep uit Vianen heeft met succes haar ISO 9001 (Kwaliteitsmanagement) en 14001 (Milieumanagement) en 27001 (Informatiebeveiliging) certificeringen weten te hernieuwen. Organisaties in het bezit van deze certificeringen worden door de certificerende instanties periodiek getoetst. Hiermee wordt gecontroleerd of de kwaliteitsnormen die met de certificeringen gemoeid zijn ook op de lange termijn geborgd zijn in de organisatie. Na een uitgebreide audit bleek dat i³ groep in staat is gebleken wederom  te voldoen aan de gestelde eisen. Klanten van i³ groep zijn door deze normeringen verzekerd van een organisatie die doet wat ze zegt, de zorg voor haar omgeving hoog in het vaandel heeft staan en waar klanten de toegang tot hun informatie aan kunnen toevertrouwen. i³ groep is al sinds 2010 ISO 9001 en ISO 14001 gecertificeerd. Het ISO 27001 certificaat is sinds 2012 in het bezit van i³ groep.

VERTROUWEN

Volgens van der Bruggen, Algemeen Directeur van i³ groep, is het hernieuwen van deze certificaten een belangrijk onderdeel van het vertrouwen dat klanten al jaren in i³ groep hebben: “Door onze managementsystemen te laten voldoen aan de ISO-normen, is het voor klanten zeer helder wat ze van ons mogen verwachten. De audits zijn streng en dwingen ons daarom constant te blijven verbeteren. Met name voor onze Managed Services klanten, waarvoor wij onder andere remote infrastructuur beheer doen, is het voldoen aan dit soort eisen van groot belang. Onze relaties in de zorg willen bijvoorbeeld zeker weten dat als wij hun infrastructuur beheren, wij dat op een veilige, verantwoorde en voorspelbare manier doen. Behalve dat de ISO27001 normering aantoont dat we serieus omgaan met informatiebeveiliging is het ook belangrijk in voorbereiding op het voldoen aan de GDPR / AVG.”