dockwise

Dockwise

Persbericht 6 februari 2012

Dockwise uit Breda is gespecialiseerd in transport en installatie van vooral platformen voor offshore exploratie, productie en andere zware objecten. Het bedrijf heeft business consultants van i³ groep gevraagd om een advies uit te brengen over het herstel van de bedrijfsvoering na grote it-verstoringen of -calamiteiten.

Om te weten wat de impact is van it-calamiteiten op de voortgang van de primaire bedrijfsprocessen, zijn diverse interviews met proceseigenaren gevoerd. De uitkomsten van deze inventarisatie zijn gebruikt als basis voor een disaster recovery planning. Een verrassende bevinding was dat de primaire bedrijfsprocessen niet direct stagneren als de it- voorzieningen bij Dockwise niet beschikbaar zijn, wat de veerkracht van het bedrijf vergroot.

Een belangrijk voordeel voor Dockwise is dat het inzicht van de it-afdeling in de belangen en de werking van de bedrijfsvoering is gegroeid door de realisatie van het disaster recovery plan. Resultaat van het onderzoek was dat op basis van eenvoudige oplossingen de continuïteit kon worden gewaarborgd. Er is een plan opgesteld met de prioriteiten van activiteiten die na een it-calamiteit moeten worden uitgevoerd om zo snel mogelijk de primaire bedrijfsvoering te hervatten.

Disaster recovery planning wordt vaak als een kostbare investering gezien, maar hier is aangetoond dat met enkele relatief simpele ingrepen de bedrijfszekerheid kan worden verhoogd.