garantibank

Garantibank

GarantiBank International N.V. is een algemene Nederlandse bank met het hoofdkantoor in Amsterdam. GarantiBank is in Nederland al jarenlang bekend vanwege haar spaarproducten en deposito´s voor zowel particulieren als rechtspersonen met aantrekkelijke rente.

Klantgericht en duurzaam

GarantiBank International N.V. is zowel lokaal als internationaal actief (zie ook www.garantibank.eu). Kenmerkend voor GarantiBank zijn service en klantgerichtheid. Met een verantwoorde blik op de toekomst verkiest GarantiBank duurzaamheid boven ontwikkelingen voor de korte termijn.

Eigendom

Garanti Bank Turkije is de enige aandeelhouder van GarantiBank International N.V.. Garanti Bank Turkije is één van de grootste private financiële instellingen van Turkije. Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA), een van Europa's grootste bankinstellingen en de op één na grootste bank in Spanje, heeft 24,8902% van de aandelen in Garanti Bank Turkije in handen.

Testimonialsube_2

Eenvoudig beheer, energiebesparing, flexibiliteit, betrouwbaarheid, snelle disaster recovery en de virtualisatie en consolidatie van ruim 70 fysieke servers. Om deze wensen te realiseren investeerde GarantiBank in twee gespiegelde datacenters. i³ groep realiseerde een omgeving met drie IBM System x3850 servers voor VMware, IBM System Storage N series met SnapMirror replicatie, back-up via IBM System Storage N series en IBM POWER6 systemen voor bankapplicaties.

Tijdswinst, flexibiliteit en betrouwbaarheid

GarantiBank International N.V., sinds 1990 in Nederland gevestigd, is een algemene bank met het hoofdkantoor in Amsterdam. De bank is in Nederland al jarenlang bekend vanwege haar verschillende aantrekkelijke spaarproducten. Internationaal gezien is GarantiBank zeer actief op het gebied van Handelsfinanciering, Structured en Commercial Finance alsmede Private Banking. GarantiBank International telt zo’n 200 medewerkers en heeft vestigingen in Nederland, Duitsland, Zwitserland, Oekraïne en Turkije. GarantiBank International is 100% eigendom van GarantiBank Turkije, één van de grootste private financiële instellingen van dat land. Het Amerikaanse conglomeraat General Electric bezit op zijn beurt weer 20% van de aandelen van GarantiBank Turkije.

Upgrade datacenters

Zowel in Amsterdam als in Düsseldorf beschikte GarantiBank International over datacenters waarin diverse componenten aan een upgrade toe waren. In 2007 werd duidelijk dat GarantiBank op zoek moest naar een krachtiger centraal storagesysteem. De bank zag zich immers geconfronteerd met een aanzienlijke groei van de data zowel door een aantal nieuwe projecten als door het groeiende e-mail verkeer.

De toename van het aantal systemen en applicaties betekende tevens een toename van het beheer. “We gingen op zoek naar een toekomstgerichte oplossing die ons de nodige flexibiliteit kan bieden om in te spelen op onze groeiverwachtingen gedurende een minimum van zes jaar. Een belangrijk criterium daarbij was een verlaging van de beheerskosten”, aldus Ruud Mooring, Manager ICT, Infrastructure & Datacommunications bij GarantiBank International.

Van marktstudie naar RFP

In de zomer van 2007 startte GarantiBank International met een uitgebreide marktstudie in samenwerking met QIT, waarbij talloze storage-oplossingen werden vergeleken. Op basis van deze studie werd een RFP opgesteld met alle functionele en operationele eisen. GarantiBank International zocht een structurele oplossing om de opslagcapaciteit te vergroten, tegelijk de beheerskosten te verminderen en back-up en recovery te verbeteren.

Omdat het om een ingrijpende verandering ging voor GarantiBank, nam dit hele studie- en selectieproces zo’n anderhalf jaar in beslag. Op basis van het aanbod van verschillende partijen kwam GarantiBank International begin 2008 tot een voorlopige keuze voor de oplossing, voorgelegd door IBM Premier Business Partner ITAA (Nu: i³ groep)

“De oplossing van i³ groep sloot erg nauw aan op onze verwachtingen”, licht Ruud Mooring toe. “De voorstellen van de andere partijen waren te high-end, te ingewikkeld of vergden op korte termijn nog verdere investeringen. De oplossing van i³ groep daarentegen was afgestemd op de grootte van onze organisatie. We merkten ook onmiddellijk dat ze de nodige expertise in huis hadden en dat het team bestond uit gedreven mensen die zich erg goed konden verplaatsen in onze organisatie.”

Samen met i³ groep verfijnde GarantiBank International de voorgestelde oplossing. Zo kwam i³ groep tot een definitief aanbod in juni 2009 voor de vervanging van de Windows-omgeving, inclusief datastorage en e-mail.

Virtualisatie en vervanging van het centrale storagesysteem

In het najaar van 2009 inventariseerde i³ groep de bestaande infrastructuur en werd gestart met de voorbereidingen van de implementatie van een SAN. In de voormalige datacenters van GarantiBank International in Amsterdam en Düsseldorf waren ruim 70 fysieke servers in gebruik. Na een ‘VMware Capacity Planner’-onderzoek bleek het mogelijk om de ruim 70 servers terug te brengen naar slechts drie IBM System x3850 M2 enterprise servers. De levering van de IBM-hardware verliep erg vlot en tegen eind december 2009 stond alles op zijn plek. In het eerste kwartaal van 2010 werden de fysieke servers in Amsterdam gevirtualiseerd.

Disaster recovery

Een bijkomend doel van het project was om de uitwijk te verbeteren bij ernstige problemen. Voorheen bestond back-up en disaster recovery uit tape-pickup service en een uitwijklocatie op Schiphol-Rijk voor de systemen. Om ook hier het beheer te vereenvoudigen en om de disaster recovery in eigen huis mogelijk te maken, werd gekozen voor twee gespiegelde datacenters in Amsterdam en Düsseldorf, met drie IBM System x3850 servers voor VMware en IBM System Storage N series met SnapMirror replicatie. Als back-up voorziening worden tevens IBM System Storage N series systemen toegepast waarop met SnapVault de historische data worden opgeslagen. De SnapVaults in beide locaties worden bovendien gespiegeld zodat de actuele productiedata en de historische (back-up) data altijd in twee locaties aanwezig zijn.

“Op deze manier winnen we behoorlijk veel tijd”, legt Ruud Mooring uit. “We hoeven immers geen systemen op een derde locatie meer te onderhouden. Zo zijn de recovery systemen snel en up-to-date beschikbaar. We regelen hiermee tegelijk de uitwijk voor onze Duitse vestiging. Alles van deze vestiging is immers ook in Nederland beschikbaar.”

Gaandeweg is in het traject tevens besloten om de TRU64 omgeving, waarop de bankapplicatie draait, te vervangen door IBM POWER6 systemen. De bestaande omgeving was een jaar later toch aan vervanging toe, waardoor besloten werd om ook deze systemen in een tweede fase in het project te betrekken. De inventarisatie en voorbereidingen voor deze tweede fase liepen van midden tot eind 2009. Verwacht wordt dat deze fase wordt afgerond tegen eind 2010, begin 2011.

Tijdswinst, flexibiliteit en betrouwbaarheid

Zowel Amsterdam als Düsseldorf beschikken nu over een compleet nieuw datacenter, sterk geconsolideerd door virtualisatie. De storage systemen, zowel primair als secundair, worden voortdurend gespiegeld, zodat GarantiBank International haar uitwijk snel kan invullen zonder afhankelijk te zijn van derden.

Nu de oplossing grotendeels is uitgerold, is GarantiBank International erg tevreden over het project. “We zien nu al de vele voordelen”, aldus Ruud Mooring. “We zitten in een vrij dynamische omgeving en hebben nu de mogelijkheid om snel te schakelen. Vroeger moesten we de markt op, nieuwe hardware bestellen en implementeren, waardoor we al gauw enkele weken bezig waren met de voorbereidingen.

De nieuwe infrastructuur zorgt dus voor een enorme tijdsbesparing en biedt ons erg veel flexibiliteit. Bovendien is het beheer erg eenvoudig, wat nog eens een bijkomende tijdswinst met zich meebrengt. Ook de betrouwbaarheid van de oplossing speelt een grote rol. Alles is dubbel uitgevoerd, er worden ieder uur snapshots gemaakt en er vindt dagelijks een back-up plaats. Deze gegevens worden constant gespiegeld met de tweede locatie.”

Positief voor de eindgebruiker

“Het werkt tevens positief naar onze eindgebruikers”, vult hij aan. “We kunnen veel sneller handelen en een uitgevallen systeem opnieuw en snel in de lucht brengen.” Een groot voordeel voor het IT-team, dat de nieuwe technologie tijdens het project grondig leerde kennen dankzij training en kennisoverdracht van i³ groep.

“Het was een grote transformatie die heel wat voeten in de aarde had, maar meteen al voordelen bood. Met de IBM System Storage systemen kunnen we minimaal de komende zes jaar voort, de systemen zijn ook nog eens modulair uitbreidbaar. Al met al zien we nu al de nodige besparingen, op het vlak van beheer, onderhoud en energie. Of de oplossing ook bespaart op personeel valt nog te bezien. De bank presteert goed en groeit. We zijn er klaar voor!” besluit Ruud Mooring.

Download case ›