waalwijk

Gemeente Waalwijk

TestimonialStadhuis Waalwijk

Waalwijk is een Brabantse gemeente met bijna 46.000 inwoners en ongeveer 400 medewerkers. Het is een dienstverlenende organisatie die zich enerzijds kenmerkt door een steeds veranderende politieke arena en strategie, anderzijds door een standaardisering van processen. In een voor een gemeente complexe en dynamische omgeving is een goede inrichting van de bedrijfsvoering essentieel voor het goed functioneren van de organisatie. Een adequate informatievoorziening is hierbij onontbeerlijk.

Nieuwe storage omgeving

Wilfried de Graaff, Senior Systeem netwerkbeheerder bij de Gemeente Waalwijk: “Onze bestaande storage oplossing kon de gestaag groeiende behoefte aan dataopslag niet langer opvangen. Daarnaast was de omgeving ongeveer vijf jaar oud en dus afgeschreven. Dit was voor ons de aanleiding een aanbesteding voor een nieuwe storage oplossing uit te schrijven.”

De Gemeente Waalwijk heeft vervolgens een vijftal aanbieders aangeschreven. Deze aanbesteding is op een heel transparante manier verlopen. Waalwijk gaf duidelijk aan welke storage oplossing in gebruik was en aan welke voorwaarden de nieuwe omgeving moest voldoen, onder andere:

  • Voldoende capaciteit en uitbreidingsmogelijkheden om de komende vijf jaar een jaarlijkse groei van 30% op te kunnen vangen, zonder grote extra investeringen.
  • De ondersteuning van verschillende Operating Systems waaronder Windows en Linux.
  • Een bijzonder hoge graad van beschikbaarheid, de storage omgeving moest ook met een externe locatie kunnen worden gespiegeld.
  • De oplossing moest eenvoudig kunnen worden beheerd.

Aan de potentiële nieuwe leveranciers is vervolgens gevraagd een nieuwe storage oplossing voor te stellen. Deze aanbesteding is aan i³ groep gegund.

De IBM Storwize V7000

Waalwijk maakte al van een IBM storage omgeving gebruik en heeft, ondanks dat de aanbesteding niet naar een specifiek merk of platform was toegeschreven, opnieuw voor IBM gekozen. Wilfried de Graaff: “i³ groep had zowel inhoudelijk als qua prijs een bijzonder goed voorstel voor een nieuwe IBM oplossing neergelegd. Tijdens het daarop volgende project werd de Storwize aangekondigd, waarmee wij meer functionaliteit tegen lagere kosten zouden krijgen. In overleg met i3 groep is de aanbieding toen aangepast en heeft Gemeente Waalwijk voor de IBM Storwize V7000 gekozen.”

De Gemeente Waalwijk heeft in twee Storwize systemen geïnvesteerd: één als vervanging van het oude systeem en een tweede om de gewenste uitwijkomgeving mee op te kunnen bouwen.

Storwize voordelen

Wilfried de Graaff: “Een belangrijk voordeel van de Storwize was dat we onze oude storage omgeving door middel van de storage virtualisatie controller aan de nieuwe omgeving konden koppelen. Dat was bijzonder eenvoudig en we hebben onze data voor een deel in kantoortijd kunnen migreren.

Verder is de Storwize eenvoudig en goed te beheren via een intuïtieve interface. Hij werkt ook bijzonder snel: wijzigingen die je in de storage omgeving aanbrengt, zijn direct bruikbaar. Dat is een groot voordeel boven ons oude systeem, waar we na elke aanpassing moesten wachten tot deze was doorgevoerd.

Door mogelijkheden zoals het gebruik van SSD schijven in een mixed omgeving is de Storwize een toekomstvaste investering. Doordat de Storwize intelligent met verschillende datastromen kan omgaan, behoort data lifecycle management ook tot de mogelijkheden.

En dan is er natuurlijk nog de schaalbaarheid, hoge beschikbaarheid en de ondersteuning van diverse platforms. Eigenlijk kan ik gewoon naar de productfolder van de Storwize verwijzen: alle daarin genoemde voordelen zijn gewoon echt waar!”

Ervaringen met i³ groep

Wilfried de Graaff: “De ervaringen zijn eigenlijk heel goed geweest. Wij hebben eerder met i3 groep gewerkt en ook dit project is tot volle tevredenheid door ze ingevuld. i3 groep heeft voor ons de beste oplossing gevonden en geleverd.”

Download case ›