slaz

Sint Lucas Andreas Ziekenhuis

Persbericht 20 januari 2010

Vorig jaar is het elektronisch patiëntendossier van het Sint Lucas Andreas Ziekenhuis met EPIC software live gegaan. Ten aanzien van de onderliggende infrastructuur moest de bestaande storage infrastructuur worden herzien. Om te zorgen voor volledige beschikbaarheid van de EPIC software, eenvoudig beheer en stabiliteit en vooral voor voldoende performance heeft het ziekenhuis voor een totaaloplossing van HP gekozen. Deze oplossing bestaat onder andere uit een HP Blade concept (Integrity, Windows en Citrix), HP EVA’s, HP taperobot en back-up hardware. Dit platform is bovendien geschaald en ook voor andere bedrijfskritische applicaties, waaronder het cardiologie- en radiologie-PACS, ingezet.

Het inzichtelijk kunnen maken van de aangeboden oplossing, de betrokkenheid, ervaring en kennis van i³ groep, zeker in het segment gezondheidszorg, zijn voor het Sint Lucas Andreas Ziekenhuis van doorslaggevend belang geweest om voor i³ groep als adviseur te kiezen. Omdat de bestaande infrastructuur bij het ziekenhuis voornamelijk uit HP apparatuur bestond, was de keuze voor een oplossing met HP een logische.

Onno Gabel, hoofd ICT beheer Sint Lucas Andreas Ziekenhuis: "We hebben gekozen voor een infrastructuur die door alle partijen gedragen wordt, zodat we bij problemen en bij innovatie nooit eerst onze infrastructuurkeuzes hoeven toe te lichten. Wij besteden liever onze aandacht en inspanning aan het leveren van een beter, veiliger en vriendelijker platform." Inmiddels is de implementatie van dit omvangrijke project achter de rug. Na een periode waarin het voor iedereen binnen het ziekenhuis wennen was aan een nieuwe manier van werken, zijn de gebruikers zeer tevreden. Men kijkt nu al uit naar de nieuwe mogelijkheden en technieken om het platform nog schaalbaarder te maken.

Over Sint Lucas Andreas Ziekenhuis

Het Sint Lucas Andreas Ziekenhuis is een groot interconfessioneel ziekenhuis in Amsterdam. Het moderne ziekenhuis aan de Jan Tooropstraat staat dichtbij de bevolking van Amsterdam-West. Het ziekenhuis streeft naar een zo breed mogelijk aanbod van gespecialiseerde zorg. Het beleid is gericht op het continu verbeteren van de kwaliteit van de zorg, zodat de patiënten de topklinische zorg blijven ontvangen die zij mogen verwachten.

Wetenschappelijk onderzoek en opleiding zijn belangrijke pijlers van het beleid. Het ziekenhuis streeft naar voortdurende ontwikkeling en verbetering van het opleidingsklimaat. Als Teaching Hospital is het ziekenhuis aangesloten bij de Samenwerkende Topklinische opleidingsZiekenhuizen (STZ).