tweesteden ziekenhuis

TweeSteden Ziekenhuis

Persbericht 18 november 2009

ICT is een kritische succesfactor om de ambities van het TweeSteden ziekenhuis te kunnen waarmaken. De strategische keuze voor een nieuw te implementeren EPD (elektronisch patiëntendossier) vereist dat de continuïteit en de stabiliteit van de IT-infrastructuur wordt gegarandeerd, er géén dataverlies plaatsvindt en 24x7 beschikbaarheid een must is.

Gezien de ervaring met HP, het HP portfolio en de kennis en kunde van i³ groep is de keuze voor i³ groep gemaakt. Naast de hoge beschikbaarheid van de oplossing is de flexibiliteit van de omgeving om in de toekomst de samenwerking met andere ziekenhuizen technisch te ondersteunen, een belangrijke doorslaggevende factor.

De oplossing van i³ groep is gebaseerd op redundant HP XP storage arrays. De noodzakelijke storagecapaciteit voor kernapplicaties, zoals het toekomstige EPD en de diverse PACS-apparatuur, wordt door deze opstelling gegarandeerd. Ter ondersteuning is een 24x7 proactief supportcontract gesloten voor 5 jaar met i³ groep en HP.

“Digitale ondersteuning in de zorg heeft een stevig én flexibel fundament nodig. Met de storage infrastructuur zoals ontworpen door i³ groep hebben wij het fundament voor digitale zorgdata,” aldus Joop Vrins, IT-architect TweeSteden ziekenhuis.

Met de invulling van de gekozen oplossing is een groot gedeelte van de ambities van het TweeSteden ziekenhuis verwezenlijkt.