umc st radboud

UMC St. Radboud

Persbericht 5 maart 2009

De door UMC St Radboud uitgeschreven tender voor het project ENSO is aan i³ groep in Vianen gegund.

Als zorg- en onderzoeksinstituut stelt UMC St Radboud hoge eisen aan stabiliteit en beschikbaarheid. Daarnaast worden door de ontwikkelingen binnen de zorg ook hoge eisen gesteld aan flexibiliteit, efficiency en snelheid van inspelen op veranderingen.

De door i³ aangeboden oplossing kenmerkt zich door een sterke focus op efficiency in beheer, Total Cost of Ownership, schaalbaarheid, beschikbaarheid en performance. Dit is gerealiseerd door gebruik te maken van storage virtualisatietechnieken van HP.

Hierbij worden bestaande en nieuwe opslagsystemen opgenomen in één gevirtualiseerde opslagoplossing waarbij de huidige systemen zich op het gebied van beheer als één geïntegreerde oplossing voordoen.

Door het toevoegen van meerdere niveaus binnen de virtualisatielaag kunnen de verschillende datastromen, desgewenst automatisch, worden gemigreerd wat direct gevolgen heeft voor het omlaag brengen van de TCO.

Deze oplossing stelt het UMC St Radboud in staat om de verwachte groei van enkele Petabytes snel, flexibel en kostenefficiënt te realiseren en tevens te voldoen aan de veranderende wet- en regelgevingeisen.