wolter en dros

Wolter & Dros

Persbericht 5 maart 2012

In 2011 heeft installatiebedrijf Wolter & Dros i³ groep de opdracht gegeven een ICT-calamiteitenplan op te stellen. De vraag was hoe Wolter & Dros de bedrijfscontinuïteit in geval van ICT-verstoringen en -calamiteiten moet voortzetten. Om deze reden is i³ groep met het uitvoeren van een uitgebreide bedrijfsimpactanalyse begonnen.

Hierbij is gekeken naar wat de impact van een ICT-storing op de continuïteit van de bedrijfsvoering is. Tevens is onderzocht wat de alternatieve scenario’s zijn bij het uitvallen van toepassingen. In samenwerking met vertegenwoordigers van de bedrijfsvoering zijn vervolgens de prioriteiten voor het opstarten van ICT-voorzieningen bepaald wanneer deze bedrijfsbreed zouden uitvallen.

Dit prioriteitenplan is van groot belang voor Wolter & Dros: de status van de ICT-voorzieningen bepaalt of én hoe Wolter & Dros haar kernactiviteiten kan uitvoeren om hiermee opdrachtgevers optimaal van dienst te zijn. Het onderzoek van i³ groep maakt helder welke onderdelen cruciaal zijn voor de bedrijfscontinuïteit.

Hieruit blijkt dat vooral het blijven functioneren van het 24-uurs callcenter belangrijk is. Hier komen tijdkritische meldingen binnen. Om de borging van deze en andere belangrijke ICT-voorzieningen te verhogen, is de beslissing van Wolter & Dros om i³ groep in de arm te nemen een juiste geweest.

i³ groep helpt Wolter & Dros door de onderliggende infrastructuur tegen het licht te houden. Hierbij worden betrouwbaarheid, beschikbaarheid en integriteit van systemen aan de gestelde eisen getoetst. Daar waar ICT-voorzieningen tekortschieten, wordt dit overzichtelijk in beeld gebracht. Samen met Wolter & Dros is inmiddels een aantal scenario’s uitgewerkt om het calamiteitenplan te toetsen en verder te verbeteren. Hierdoor blijven de systemen van Wolter & Dros ook onder problematische omstandigheden functioneren.

Wolter & Dros geeft aan dat ze tevreden zijn over de manier waarop i³ groep zich in de situatie van de klant inleeft en meedenkt met het opstellen van plannen die aansluiten bij de wensen en mogelijkheden. Volgens i³ groep komt dit door de no-nonsense cultuur van beide organisaties. Hierdoor sluiten Wolter & Dros en i³ groep goed op elkaar aan.

Wolter & Dros is één van de grootste installatiebedrijven van Nederland en houdt zich bezig met het ontwerpen, installeren, onderhouden en beheren van technische installaties in de werk- en leefomgeving. Anno 2012 heeft Wolter & Dros 1.800 medewerkers, verdeeld over 21 vestigingen. Het bedrijf heeft een jaaromzet van ruim 300 miljoen Euro.