care4use

CARE4USE: BETALEN NAAR GEBRUIK

Betalen voor wat wordt gebruikt. Dat is de basis van de CARE4Use dienst van i³ groep. Organisaties schaffen ICT-middelen aan naar behoeften. Deze behoeften worden vooraf in een project gedefinieerd en met een zekere overcapaciteit gedimensioneerd. Dat betekent veel investeringen in servers en storage en deze zijn niet altijd op de juiste plaats. Het resultaat is een onbalans tussen wat is aangeschaft en wat wordt gebruikt.

Daarnaast is de aanschaf van server- en storageoplossingen een behoorlijke investering die van te voren moet worden gedaan. Zonder dat dit direct verband heeft met de resultaten van de bedrijfsvoering en het gebruik van deze oplossingen.

Om een alternatief te bieden heeft i³ groep de dienst CARE4Use ontwikkeld. Uw organisatie doet geen investering in hard- en software maar betaalt voor het gebruik. Of deze eenheid nu een gigabyte is, een server of een back-up, alleen het gebruik per maand wordt afgerekend.

Als er meer data worden opgeslagen, zal zonder eigen investering meer storage beschikbaar komen. Is er meer verwerkingskracht nodig in de applicaties dan zijn servers direct beschikbaar. En om het flexibel te maken, kan de eenheidsprijs worden aangepast. Bij een piek in de verwerking, kan voor handhaving van de eenheidsprijs worden gekozen. Bij een structurele verhoging van dataomvang wordt de eenheidsprijs tegen een lager tarief vastgezet. Krimp in dataomvang wordt ook ondersteund en dat vindt u terug op de eindafrekening. U bent “in controle”.

WAT BIEDT CARE4USE?

Met CARE4Use introduceert i³ groep een merkonafhankelijke, flexibele, efficiënte oplossing met alle karakteristieken van een utilitymodel. Er is direct voldoende opslagcapaciteit of serverinfrastructuur beschikbaar in verschillende vormen (tiers). En er wordt alleen betaald voor wat is gebruikt. In het CARE4Use model wordt met veranderende marktomstandigheden rekening gehouden. Bijvoorbeeld dalende hardwareprijzen of beschikbaar gekomen technieken. Uw interne gebruikers weten met CARE4Use exact waarvoor zij betalen. Het gebruik kan hierop worden afgestemd en daarmee dus geoptimaliseerd.

CARE4Use is een bewezen en geavanceerd concept voor het verkrijgen van storagecapaciteit en serverinfrastructuur. Het is een concept bij uitstek geschikt voor de wensen en eisen die  vandaag de dag gelden. Samen met i³ groep selecteert u de storageconfiguratie, -capaciteit, -software en -services die voor uw bedrijf ideaal zijn. Samen met u maken wij afspraken over vernieuwingen die in lijn met de ontwikkelingen bij de vendoren en in de markt zijn. i³ groep installeert de configuratie gewoon op uw locatie, net zoals u nu bent gewend. Dit kan uiteraard ook bij uw of onze hostingpartner. De basis is dat de informatie eigendom van uw organisatie blijft! CARE4Use is een flexibel concept dat aansluit op uw wensen.

Uw wensen worden vertaald naar een Service Level Agreement (SLA).  i³ groep garandeert dat u altijd genoeg opslagruimte en/of verwerkingskracht heeft. Afhankelijk van configuratieomvang,
condities en minimumcapaciteit zal i³ groep u een maandelijks bedrag per gigabyte of per server in rekening brengen, gebaseerd op het daadwerkelijk gebruik. Naast installatie en uitbreiding op uw locatie of bij een hostingpartij wordt de omgeving op technische verstoringen bewaakt, gemeten op gebruik en performance, proactief aangepast en u wordt geadviseerd hoe te optimaliseren. Desgewenst kan het volledige beheer worden uitgevoerd.

SCHAALBAARHEID CARE4USE

CARE4Use betekent voor u dat uw opslagkosten variabel worden en alleen afhankelijk zijn van uw bedrijfsvoering. In het CARE4Use concept zijn de kosten transparant. Dat zorgt voor een beter inzicht in gebruik en behoefte. Bij een project is een prijs per gigabyte per maand eenvoudiger te berekenen dan een offerte voor nieuwe hardware op basis van inschatting. In het CARE4Use model is het mogelijk verschillende klassen op te nemen: storagetiers die bijvoorbeeld uit hoge performance en hoge beschikbaarheid bestaan tot aan een archiefoplossing voor lange termijn bewaren. En voor servers geldt hetzelfde. Voor kernapplicaties zoals Elektronisch Patiënten Dossiers of zware databases kunnen andere server configuraties worden gebruikt als voor virtuele desktops.

Omdat i³ groep merkonafhankelijk is, bent u verzekerd van de bestpassende techniek bij de vraag. Schaalbaarheid betekent niet alleen een verscheidenheid aan oplossingen, maar ook groei en aanpassingen van het concept. In de praktijk worden uw kosten lager, u betaalt nu immers niet voor een te grote storagecapaciteit of serverinfrastructuur, die veel bedrijven wel aanhouden om snel te kunnen inspelen op fluctuerende behoeften.

Er is altijd capaciteit beschikbaar. Met CARE4Use vermijdt u het risico van onvoldoende capaciteit en een ad hoc aanschaf. In het CARE4Use model wordt door onze organisatie continu gecontroleerd waardoor aanpassingen snel en passend worden uitgevoerd. In een CARE4Use is standaard een overcapaciteit beschikbaar die kan worden ingezet wanneer nodig. Deze overcapaciteit betaalt u zodra deze wordt ingezet en niet eerder: een directe besparing ten opzichte van eigen aanschaf! Niet alleen groei wordt ondersteund, maar ook krimp wordt binnen het CARE4Usecontract ondersteund. Er is standaard een ruimte van 10% per kwartaal van de gebruikte capaciteit aan krimp mogelijk tot de gecommitteerde BASEline. Hierdoor blijft uw storage- en serverinfrastructuur flexibel en op maat.  
Met dit concept bent u veel flexibeler. Beter, sneller en voordeliger dan ooit tevoren zult u nu schommelingen in de markt en daaruit voortvloeiende behoeften aan dataopslag kunnen invullen. Per saldo is de betekenis van CARE4Use, dat uw Total Cost of Ownership (TCO) beduidend lager worden dan voorheen.

CARE4USE KLIKKEN

De dienst CARE4Use van i³ groep gaat ook over ‘utilisatie’ ofwel effectief gebruik. Met traditionele aanschaf is er een verschil tussen de totale bruto storage die u koopt en de effectieve opslagcapaciteit die door de server kan worden gebruikt. Dit ‘verlies’ of ook wel storageoverhead kan, afhankelijk van de situatie, oplopen tot 85%. Dit heeft een aantal verschillende oorzaken. Bijvoorbeeld door protectie (RAID) en ‘formatting’ (spare disks), maar ook door migratie of een te veel aan storage als gevolg van verkeerde inschatting van de behoefte, door (tijdelijk) dalend gebruik of door voor de zekerheid gemakshalve te ruim inkopen. Er wordt met CARE4Use alleen de netto storage afgerekend en niet de overhead.

Met CARE4Use is i³ groep verantwoordelijk voor het optimaliseren van uw storage en servers. Dat verzekert u van een veel effectiever gebruik. Groeit uw organisatie, (bijvoorbeeld door meer verkopen of meer patiëntbehandeling) en groeit uw opslag- en serverbehoefte structureel mee? In plaats van de traditionele modellen beloont CARE4Use de groei met een aangepaste eenheidsprijs. En u beslist wanneer dit moment is!

CARE4USE IN DE PRAKTIJK: SLA'S

De CARE4Use dienst is geen wild avontuur of vrijblijvende samenwerking waar uw organisatie instapt. Door onze jarenlange ervaring in de grootste datacenters, begrijpt i³ groep als geen ander dat het uw bedrijfskritische informatie is die wij beheren. De afspraken betreffende de te verwachten storage- en serverbehoeften, de verschillende typen storage en servers en de gewenste garanties worden in een Service Level Agreement (SLA) vastgelegd, zodat iedereen weet waar zij aan toe is. De overeenkomst voor het leveren en afnemen van CARE4Use wordt voor een bepaalde periode aangegaan. De tarieven worden op basis van de BASEline vastgesteld (de al in gebruikzijnde opslagcapaciteit of het aantal servers waarvan u niet verwacht dat deze op termijn zal afnemen) en de te verwachte groei in de komende 12 maanden.

Uiteraard wordt ook gekeken naar verwachte groei over een langere periode, de ervaring heeft echter geleerd dat dit, gegeven de huidige marktomstandigheden, een lastige basis is. Gebaseerd op deze BASEline wordt nu een initieel tarief vastgesteld. Vervolgens wordt elk kwartaal (of zonodig frequenter) samen met u een capaciteitsplanning gemaakt om er zeker van te zijn dat u op elk moment voldoende capaciteit beschikbaar heeft. Samen met onze Service Delivery Manager wordt het gebruik behandeld en eventueel plannen gemaakt om aanpassingen door te voeren.

KERNCOMPONENTEN IN CARE4USE

De dienst betekent meer dan alleen hard- en software. Standaardonderdelen van de CARE4Use dienst zijn:

 • Hardware en software voor opslagcapaciteit of serverinfrastructuur;
 • Installatieactiviteiten nieuwe apparatuur en uitbreidingen;
 • 24 x 7 technische bewaking van de infrastructuur;
 • Proactieve onderhoudsdienstverlening;
 • Remote beheer door gecertificeerde medewerkers;
 • Monitoring gebruik capaciteit;
 • Infrastructuur klaarmaken voor gebruik (volumes aanmaken en servers beschikbaar stellen);
 • Rapportages per kwartaal en een bijeenkomst met service delivery management;
 • Het volledige beheer kan worden uitgevoerd (outtasking).

In een CARE4Use contract staat niet vast welk merk, type of technologie wordt gebruikt. Deze wordt op maat gesneden en daarbij heeft u zelf inspraak. De keuze kan afhankelijk zijn van de al geïnstalleerde oplossing, uw eigen ervaringen of voorkeuren. i³ groep werkt merkonafhankelijk en is specialist in multivendor omgevingen.

VOORDELEN CARE4USE

De voordelen voor uw organisatie zijn:

 • Geen investering vooraf (capex)
 • Betalen naar gebruik (opex)
 • Geen duurbetaalde overcapaciteit
 • Kwaliteit in beheer
 • Lastenverlichting voor uw ICT- afdeling
 • Niet zelfstandig specialistische kennis vergaren
 • Gebruik maken van onze kennis
 • Per kwartaal advies over optimalisatie
 • Prijs per gebruik aanpassen met groei of krimp

SAMENVATTING

Onze CARE4Use dienst levert een sterke bijdrage in het verlagen van de kosten voor storage- en serveraanschaf. De toegevoegde waarde is het kunnen afrekenen per gebruik, met een flexibele basis voor groei en krimp. Standaard voorzien van de proactieve dienstverlening beschikt u over een op maat gesneden infrastructuur die past bij de groei van uw organisatie. Meerdere klanten maken al gebruik van deze CARA4Use dienst van i³ groep. Meer informatie over CARE4Use verkrijgt u door contact op te nemen via 0347-324600.