ddp2

DYNAMIC DATAPROTECTION

Het beschermen en beveiligen van uw informatie is in een moderne organisatie van essentiele waarde. Omdat informatie de bedrijfsvoering mogelijk maakt zijn verstoringen, vermissingen of verstoringen in de informatiestroom ondenkbaar. De gevolgen van verlies of een lek van data kan enorme financiele schade ten gevolge hebben. Ook de imago schade kan uw organisatie zeer kwetsbaar maken.

Data Protection 360 - E-book

header

In dit E-book leest u hoe Nederlandse organisaties omgaan met het beschermen van één van de meest waardevolle onderdelen van het bedrijf: data. In deze data ligt een onnoemelijke schat aan informatie, van klantgegevens tot intellectueel eigendom, alles dat digitaal bewaard wordt moet beschermd worden. i³ groep heeft onderzoek gedaan naar hoe Nederlandse organisaties dit aanpakken, welke uitdagingen er op hun pad komen en welke stappen ze moeten nemen om deze uitdagingen te overkomen. Daarnaast leest u in een praktijk interview hoe het Jeroen Bosch Ziekenhuis haar waardevolle gegevens beschermd en de back-up volledig betaald naar gebruik.

download-ebook

  • Welke rol speelt cloud in de Data Protection strategie?
  • Hoe gaan andere organisatie om met hun Disaster Recovery strategie?
  • Wat kunt u doen tegen dataverlies?
  • Hoe richten Nederlandse organisaties hun back-up in?
  • Welke bewaarplichten moeten organisaties aan voldoen?
  • Hoe maakt schaduw IT het veilig stellen data moeilijker?
  • Wat voor zin heeft archivering nog nu storage steeds goedkoper wordt?