archivering

ARCHIVERING

infographic-ddp-visualDe toename van digitale gegevens en daarmee de groeiende vraag naar opslagcapaciteit noodzaakt u om goed te kijken hoe en waar u deze gegevens moet opslaan en archiveren. i³ groep adviseert om data op te splitsen in dynamische en statische data. 

DE VOORDELEN VAN ARCHIVERING

  • Creeër ruimte in uw primaire opslagomgeving
  • Verklein de hoeveelheid te back-uppen data
  • Verlaag de kosten van uw primaire opslagomgeving
  • Voldoet aan wet- en regelgeving.

De infrastructuur voor het onderbrengen van dynamische data is vooral op performance-eisen en hoge beschikbaarheid gebaseerd. Statische data kunnen beter op een goedkopere storage tier worden opgeslagen omdat wet- en regelgeving en schaalbaarheid hierbij de belangrijkste factoren zijn.  Bovendien zorgt de opsplitsing van dynamische en statische data voor een betere stabiliteit van de infrastructuur waarbij alleen de dynamische data door traditionele back-up dienen te worden veiliggesteld.

Goede archiveringsoplossingen laten zich direct vertalen in vereenvoudigd beheer, beveiligde gegevens, lagere beheerkosten, minder back-upcapaciteit en -omvang in replicatie nodig en een korte en snelle restore. Wij adviseren u graag in uw keuze voor vendor neutrale archiveringsoplossingen.

Uit ons onderzoek blijkt dat lang niet alle Nederlandse organisaties hun back-up en Disaster Recovery goed op orde hebben. Plannen worden niet getest, men is veel tijd aan het back-uppen en herstellen van data, maar verwacht toch enorme schade bij dataverlies of datalekken. Hoe verhoudt uw organisatie zich tot deze resultaten? Bekijk hieronder onze video.

MEER WETEN OVER ARCHIVERING?

Wilt u weten hoe uw organisatie kosten kan besparen door data voor de lange termijn op de juiste manier op te slaan? Wij sturen u graag vrijblijvend meer informatie over dit onderwerp.