disaster-recovery

DISASTER RECOVERY

infographic-ddp-visualModerne organisaties zijn afhankelijk van de beschikbaarheid van IT. Via de IT worden informatie en de benodigde applicaties benodigd voor het uitvoeren van primaire bedrijfsprocessen beschikbaar gesteld. Bij een verstoring is het van absolute noodzaak dat de business hier zo min mogelijk hinder van ondervind. 

Als de nood echt aan de man is het zaak na een calamiteit zo snel mogelijk weer operationeel te zijn. Bij brand, overstroming, stroomuitval of een andere verstoring dienen de primaire bedrijfsprocessen door te blijven draaien. i³ groep biedt verschillende oplossingen om het herstel na een calamiteit zo spoedig mogelijk te laten verlopen.

REPLICATIE TUSSEN MEERDERE DATACENTERS

Met meerdere datacenters kunt u deze locaties als elkaars uitwijk laten fungeren. Bij een calamiteit in het ene datacenter neemt het andere datacenter alle taken op zich tot de andere omgeving weer in de lucht is. i³ groep werkt nauw samen met netwerkspecialist TrueCom bij projecten waar onderling verbonden locaties zo optimaal mogelijk met elkaar verbonden moeten zijn. Dit kan via glasvezel netwerken, darkfiber of bijvoorbeeld straalverbindingen.

 i³ groep is gespecialiseerd in multi-site datacenter omgevingen waarmee uw organisatie bij calamiteiten altijd voorbereid is.

TESTEN EN STRATEGIE

De consultants van i³ groep kunnen u ondersteunen bij het ontwikkelen en testen van uw Disaster Recovery strategie. Wij helpen te inventariseren welke applicaties cruciaal zijn voor het funtioneren van uw organisatie en hoe u deze op een passende en betaalbare manier beschikbaar kunt houden in geval van calamiteiten. Daarnaast is elk plan waardeloos als het niet getest wordt. Daarom bieden wij de mogelijkheid om de opgestelde plannen te testen zodat als de nood echt aan de man is zowel techniek als onderteunend personeel voorbereid is op het ergste en weet hoe te handelen bij calamiteiten.

Uit ons onderzoek blijkt dat lang niet alle Nederlandse organisaties hun back-up en Disaster Recovery goed op orde hebben. Plannen worden niet getest, men is veel tijd aan het back-uppen en herstellen van data, maar verwacht toch enorme schade bij dataverlies of datalekken. Hoe verhoudt uw organisatie zich tot deze resultaten? Bekijk hieronder onze video.

 

DOWNLOAD ONS E-BOOK: DATA PROTECTION 360

download-ebook-transparantIn dit E-book leest u hoe Nederlandse organisaties omgaan met het beschermen van één van de meest waardevolle onderdelen van het bedrijf: data. In deze data ligt een onnoemelijke schat aan informatie, van klantgegevens tot intellectueel eigendom, alles dat digitaal bewaard wordt moet beschermd worden. i³ groep heeft onderzoek gedaan naar hoe Nederlandse organisaties dit aanpakken, welke uitdagingen er op hun pad komen en welke stappen ze moeten nemen om deze uitdagingen te overkomen. Daarnaast leest u in een praktijk interview hoe het Jeroen Bosch Ziekenhuis haar waardevolle gegevens beschermd en de back-up volledig betaald naar gebruik.