networking

(SOFTWARE DEFINED) NETWORKING

button-netwerk-whitepaperEen ICT infrastructuur bestaat bij de gratie van het netwerk, de verbinding tussen machines, servers, storage en eindgebruikers. Voor een effectieve ontsluiting van data of applicaties is een betrouwbare verbinding in en rondom het datacenter van cruciaal belang. Wanneer gebruikers melding maken van traag reagerende applicaties, haperende verbindingen of problemen met centrale data opslag is dit in veel gevallen te herleiden naar problemen in de netwerkinfrastructuur.

i³ groep is de verbindende schakel tussen uw data en uw gebruikers. Wij bieden u betrouwbare en economisch aantrekkelijke oplossingen om uw netwerk in goede banen te leiden.

DATACENTER NETWORKING

Een goed datacenter netwerk kenmerkt zich door weinig onderhoud, groot gebruiksgemak, lage kosten en een hoge doorvoersnelheid tussen de kerncomponenten van uw datacenter. Een te hoge latency heeft bijvoorbeeld grote impact op zaken als uw back-up window, replicatie of ontsluiting van (cloud) applicaties. Onze oplossingen rekenen af met de traditionele datacenter networking problematieken en bieden u optimale flexibiliteit en kostenbeheersing.

CORE / EDGE NETWORKING

Eindgebruikers die zijn verstoken van data of verbindingen door problemen in het core of edge netwerk zijn funest voor productiviteit en continuïteit van uw bedrijfsprocessen. U wilt een zo laag mogelijke kosten per poort, gecombineerd met eenvoudig management en een betrouwbare snelle doorvoer data.

WIRELESS CONNECTIVITY

Door mobilisatie van werknemers, Bring Your Own Device (BYOD), in en uit lopend bezoekersverkeer (externen of gasten) of via WiFi communicerende apparaten (sensoren, machines etc.) is het van belang een betrouwbaar wireless netwerk te bieden dat om kan gaan met een groot aantal verbindingen tegelijk, een regelbare QOS en een eenvoudige beheeroplossing.

DWDM / CWDM OPTICAL CONNECTIVITY

Een van de kenmerken van een moderne ICT infrastructuur is de mogelijkheid om te verbinden met externe locaties of cloud diensten als Flex ON Cloud, Amazon of Azure. Hiervoor is een stabiele verbinding een must en zijn zaken als latency, beheer en betrouwbaarheid onderwerpen waarop geen concessies gedaan kunnen worden. Wij bieden onder andere oplossing van Adva voor maximale zekerheid en snelheid in optische verbindingen.

SOFTWARE DEFINED NETWORKING

button-netwerk-whitepaperNet als dat virtualisatie een belangrijke rol speelt in de moderne server en storage omgeving speelt dit thema ook een steeds grotere rol in het netwerk. In traditionele netwerken moeten zaken als QoS, routing en beveiliging vaak op individueel router of switch niveau worden geregeld. Wanneer er dan een mutatie in het netwerk moet worden doorgevoerd kan dit een tijdrovende klus betekenen voor u en uw netwerkbeheerders. Software Defined Networking (SDN) biedt hier uitkomt! Met name bij grootschalige, complexe netwerken, ook verspreid over meerdere locaties is de TCO reductie substantieel!

Een Software Defined Netwerk bestaat uit switches die het OpenFlow protocol ondersteunen. In het netwerk worden de "muscles" en de "brains" van elkaar losgekoppeld. Er worden één of meerdere redundante controllers (Brains) geplaatst die via één centrale management console en slimme software middels het OpenFlow protocol instructies uitsturen naar de rest van het netwerk. De overige switches (Muscles) in het netwerk ontvangen hun instructies en eventuele wijzigingen in netwerk policies van de controller. Mochten de controllers om wat voor reden uitvallen dan betekent dit niet het einde van netwerk: de switches blijven zelfstandig doordraaien volgens de laatste standaard instructies die ze hebben ontvangen.

Lees meer over dit onderwerp in ons blog over SDN: Hoe Software Defined is SDN eigenlijk?

DE VOORDELEN VAN SDN

  • Vereenvoudigd en centraal beheer van het gehele netwerk
  • Werkt merkonafhankelijk middels het OpenFlow Protocol
  • Functionaliteiten zijn uit te breiden via een App Store
  • Werkt ook met oudere switches die OpenFlow ondersteunen
  • Verlaag uw TCO
  • Mutaties in netwerk policies centraal uitrollen

MEER WETEN OVER NETWORKING EN SDN?

Wilt u weten hoe uw organisatie kan profiteren van de flexibiliteit van SDN of een Fundamenteel Beter datacenter netwerk? Wij sturen u graag vrijblijvend meer informatie over dit onderwerp.