medischebeeldacquisitie-header

MEDISCHE BEELD ACQUISITIE: MESO IBOX TOUCH

meso-iboxTijdens het uitvoeren van onderzoeken of het verlenen van zorg willen zorgprofessionals werken met middelen die aansluiten bij hun werkproces. Daarmee wordt de zorg voor de patiënt beter, efficiënter en veiliger. Tot nu toe werd in de praktijk gewerkt met universele IT-middelen zoals standaard computers met standaard invoerapparaten. Deze zijn echter nooit ontwikkeld om in een behandelkamer of op een spoedkar ingezet te worden.

De Meso iBox Touch biedt vanaf nu een veilig alternatief op deze traditionele manier van beeldacquisitie en kan ingezet worden in combinatie met nagenoeg elke scope. Zorgprofessionals beschikken daarmee over een veilig, ergonomisch en efficiënt acquisitiestation, en (M)IT-ers kunnen de benodigde tijd voor onderhoud, vervanging of uitrol van een nieuw acquisitiestation enorm reduceren. De patiënt staat hiermee centraal en de oplossing sluit nauw aan bij het zorgproces. Met de Meso iBox Touch profiteren zorgprofessionals van stabiel en intuïtief gebruik, welke zelfs met handschoenen te bedienen is. Bovendien garandeert het plug-and-play karakter van de box een hoge mate van continuïteit. Zorgprofessionals kunnen zich volledig focussen op waar zij goed in zijn, namelijk het verlenen van zorg.

Veiligheid

pacsgear-mdr-video

De Meso iBox Touch presenteert een werklijst, waardoor de kans op fouten bij het overnemen of intypen van gegevens uitgesloten is, wat bijdraagt aan patiëntveiligheid. Na acquisitie van de beelden worden deze automatisch voorzien van de bijbehorende metadata en verzonden naar het VNA, PACS of EPD systeem.

Connectiviteit

Dankzij een breed scala een verbindingsmogelijkheden integreert de Meso iBox Touch naadloos met uw bestaande infrastructuur. Netwerkverbindingen worden gelegd via WiFi of Ethernet. Mocht tijdens de behandeling om wat voor reden dan ook de netwerkverbinding onderbroken wordt, werkt de iBox Touch dankzij het ingebouwde cache geheugen gewoon door zodat het onderzoek niet hoeft te worden afgebroken. Voor video input is de iBox Touch voorzien van alle gangbare video connectors. Ook biedt de iBox touch een live streaming functionaliteit waardoor andere zorgverleners op afstand kunnen consulteren.

Verbeter uw werkprocessen

De Meso iBox Touch vervangt het acquisitie werkstation in de behandelkamer, OK of op de spoedkar. Omdat er vaak ruimtegebrek is – zeker op de spoedkar – is het ideaal dat de box compact is en licht van gewicht. Als een acquisitie werkstation is vervangen door de iBox Touch heeft dat bovendien tot gevolg dat er geen ICT-er meer nodig is in de behandelkamer en een medisch instrumentatietechnicus de werkzaamheden kan uitvoeren.

De tijd die hiermee vrijkomt voor ICT-ers kan nu anders besteed worden, bijvoorbeeld aan innovatie. De MIT-er was al nodig in de behandelkamer en is zelf in staat een box aan te sluiten en te verwisselen. De eenmalige installatie van een iBox Touch vindt binnen een half uur plaats. Ter vergelijking: de eenmalige installatie van een acquisitie werkstation neem vaak twee dagen in beslag.

Kostenbesparing

download-meer-infoMet de iBox Touch wordt fors op ICT kosten bespaard. De tijd die een medisch instrumentatietechnicus hieraan kwijt is wordt beperkt tot maximaal 12 uur per jaar. Dit in tegenstelling tot meer dan 100 uur die een ICT-er jaarlijks moet besteden aan uw huidig acquisitie werkstations. Bovendien is er minimale downtijd in het geval van een eventueel defect: de medisch instrumentatietechnicus verwisselt deze in slechts 5 minuten voor een reserve box. De reserve box kan op voorhand al bijna volledig worden geconfigureerd en daarom snel worden ingezet.

Meer informatie of een demo aanvragen van de Meso iBox Touch?

Laat uw gegevens achter, dan nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.