medischebeeldacquisitie-header

MEDISCHE BEELD ACQUISITIE: PACSGEAR MDR VIDEO

pacsgear-mdr-overview-smallartboard-1Tijdens het uitvoeren onderzoeken of het verlenen van zorg willen zorgprofessionals werken met middelen die aansluiten bij hun proces. Daarmee wordt de zorg voor de patiënt beter, efficiënter en veiliger. Helaas moet in de praktijk gewerkt worden met universele IT-middelen, zoals standaard computers met standaard invoerapparaten. Deze zijn nooit ontwikkeld om in een behandelkamer of op een spoedkar ingezet te worden.

De PACSgear MDR video biedt een veilig alternatief op deze traditionele manier van beeld acquisitie en kan ingezet worden in combinatie met nagenoeg elke scope of licht modaliteit. Zorgprofessionals beschikken daarmee over een veilig, ergonomisch en efficiënt acquisitie station, en (M)IT-ers kunnen de benodigde tijd voor onderhoud, vervanging of uitrol van een nieuw acquisitie station enorm terugbrengen. De patiënt staat centraal de oplossing sluit nauw aan bij het zorgproces. Met PACSGEAR MDR Video van Kofax/ Lexmark Healthcare profiteren zorgprofessionals van stabiel en intuïtief gebruik. Bovendien garandeert het plug-and-play karakter van de box een hoge mate van continuïteit. Zorgprofessionals kunnen zich volledig focussen op waar zij goed in zijn, namelijk het verlenen van zorg.

Veiligheid

pacsgear-mdr-videoOmdat patiënten en onderzoeken worden geselecteerd uit een werklijst, is de kans op fouten bij het overnemen of intypen van gegevens uitgesloten, wat bijdraagt aan patiëntveiligheid. Na acquisitie van de beelden worden deze automatisch voorzien van de bijbehorende metadata en verzonden naar het VNA, PACS of EPD systeem.

Verbetering

De MDR Video box vervangt het acquisitie werkstation in de behandelkamer en/of op de spoedkar. Omdat er vaak ruimtegebrek is – zeker op de spoedkar – is het ideaal dat de box compact is en licht van gewicht. Als een acquisitie werkstation is vervangen door een MDR Video box heeft dat bovendien tot gevolg dat er geen ICT-er meer nodig is in de behandelkamer en een medisch instrumentatietechnicus de werkzaamheden kan uitvoeren.

De tijd die hiermee vrijkomt voor ICT-ers kan nu anders besteed worden, bijvoorbeeld aan innovatie. De medisch instrumentatietechnicus was al nodig in de behandelkamer en zal zelf in staat zijn een box aan te sluiten en te verwisselen. De eenmalig installatie van een MDR Video box kan binnen een half uur plaatsvinden. Ter vergelijking: de eenmalige installatie van een acquisitie werkstation zal een dag of twee in beslag nemen.

Kostenbesparing

download-meer-infoMet de MDR Video box wordt fors op ICT kosten bespaard. De tijd die een medisch instrumentatietechnicus hieraan kwijt is wordt beperkt maximaal 12 uur per jaar. Dit in tegenstelling tot meer dan 100 uur die een ICT-er jaarlijks moet besteden aan uw huidig acquisitie werkstation. Bovendien is er minimale downtijd in het geval van een eventueel defect en de medisch instrumentatietechnicus verwisselt deze in slechts 5 minuten met een reserve box. De reserve box kan op voorhand al bijna volledig worden geconfigureerd en daarom snel worden ingezet.

Meer informatie of een demo aanvragen van de PACSgear MDR Video?

Laat uw gegevens achter, dan nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.