vna-header

VENDOR NEUTRAL ARCHIVING - VNA 2.0

mcl-vnaIn het tijdperk van de digitalisering in de gezondheidszorg groeit de behoefte om documenten en gegevens op een uniforme wijze te bewerken, op te slaan, te raadplegen en te delen. Nieuwe toepassingen moeten snel gekoppeld kunnen worden en dit alles moet veilig gebeuren.

i³ groep is al jaren vaste partner van een groot aantal ziekenhuizen voor het leveren van digitale archiefoplossingen. i³ groep biedt een Vendor Neutral Archive (VNA 2.0) waarin alle patiëntgebonden documenten opgeslagen, geraadpleegd, gedeeld, beheerd en gearchiveerd worden. Denk hierbij aan Radiologie verslagen, DICOM en non-DICOM, echo’s, ECG’s, doorverwijzingen, patiënt consent documenten, second opinions et cetera. Het i³ groep VNA 2.0 past volledig binnen de zorgprocessen die binnen ziekenhuizen worden gebruikt en sluit aan op IHE-profielen zoals ATNA (security en logging), XDS (delen van documenten) en standaarden zoals HL7.

TRANSPARANTE INFORMATIE

Het i³ groep VNA 2.0 is bij uitstek in staat om data volledig volgens open standaarden op te slaan, te communiceren en te delen: één platform waarin alle patiëntgebonden documenten kunnen worden opgeslagen. Het platform voorziet in koppelingen naar verbonden functies als PACS I en II toepassingen, modaliteiten, scanners, viewers en natuurlijk het Elektronisch Patiënten Dossier.

vnatekengebied-1 

GECENTRALISEERD

i³ groep VNA 2.0 zorgt er voor dat alle documenten uit de bestaande opslagsilo’s van PACS vendoren gecentraliseerd worden opgeslagen in een centraal archief. De oplossing vermindert daarmee de afhankelijkheid van deze vendoren wanneer er wijzigingen optreden in het PACS landschap. Bovendien ondersteunt VNA 2.0 de bewaarplicht binnen de gezondheidszorg zonder dat dure tussentijdse migraties door PACS leverancier benodigd zijn.

Deze oplossing biedt het klinisch content management fundament voor de al maar toenemende samenwerking tussen aanbieders en gebruikers in de gezondheidszorg. i³ groep VNA 2.0 kan worden uitgebouwd door stap voor stap nieuwe toepassingen, functionaliteiten en (externe) koppelingen toe te voegen. Zo kan VNA 2.0 meegroeien met de ontwikkelingen in het tempo dat past bij de organisatie.

VOLLEDIGE CONTROLE

VNA 2.0 is in staat om op basis van business rules documenten te archiveren naar speciale archiefoplossingen of indien gewenst naar de cloud. Dit zorgt er voor dat de kosten voor het opslaan van data beperkt blijven en de online omgeving onder controle wordt gehouden zonder dat de kosten en doorlooptijd van back-ups te hoog oplopen.

Ook is het mogelijk om het VNA 2.0 te koppelen met een universele (diagnostische) viewer voor klinisch gebruik. Hierdoor kan voortaan met één viewer alle relevante documenten worden geraadpleegd in plaats van met verschillende viewers te moeten zoeken in verschillende systemen.

WELKE VOORDELEN GAAT VNA 2.0 UW ORGANISATIE BIEDEN?

hcm-assessment-2

Is uw organisatie in staat om VNA succesvol in te zetten, de silo's te doorbreken en het volledige patiëntbeeld te verkrijgen? i³ groep heeft een uniek assessment ontwikkeld op basis waarvan uw requirements in kaart worden gebracht, getoetst aan het zorgproces en de behoeften van uw medische organisatie, om daarmee uw digitale zorg strategie vorm te geven. Download het whitepaper over dit assessment voor meer informatie en neem contact met ons op voor meer informatie.

 

DE BUSINESSCASE VOOR EEN VNA

vna-page-1-1De businesscase voor een VNA is voor ieder ziekenhuis een andere, afhankelijk van de uitgangssituatie, het implementatiepad en de grootste hick-ups die artsen en klinisch fysici ervaren in hun dagelijkse werk. Wilt u meer weten over de businesscase en de voordelen die uw ziekenhuis kan behalen, download dan hier de whitepaper ‘De businesscase voor een VNA’ of neem contact met ons op. Wij komen graag hier verder met u over praten.

MEER WETEN OVER VNA 2.0?

Wilt u weten hoe uw ziekenhuis een 360 graden patiëntbeeld en optimale samenwerking tussen afdelingen en instanties realiseert? Wij sturen u graag vrijblijvend meer informatie over dit onderwerp.