ISO CERTIFICERINGEN 9001 - 14001 - 27001

In de ontwikkeling van ons bedrijf zien wij de ISO certificeringen als een mijlpaal en een flinke stap voorwaarts in ons streven naar een hoogwaardig kwalitatieve organisatie in het kader van duurzaam en verantwoord ondernemen. Wat uw IT-omgeving betreft, betekent dit dat u voor het vormgeven van een duurzaamheidbeleid binnen uw organisatie gedegen advies mag verwachten.

ISO 27001

Een ISO/IEC 27001 certificaat toont aan dat een organisatie gecertificeerd is op het gebied van informatiebeveiliging. Het ISO 27001 certificaat is het bewijs dat een organisatie de nodige voorzorgsmaatregelen heeft genomen om gevoelige informatie te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang en bewerking. De ISO 27001 standaard biedt organisaties een procesgerichte aanpak voor het opzetten, implementeren, beheren, monitoren, evalueren, onderhouden en verbeteren van het managementsysteem voor informatiebeveiliging.

ISO 9001

ISO 9001 is een norm die eisen aan het kwaliteitsmanagementsysteem van een organisatie stelt en de manier waarop de organisatie met het kwaliteitsbeleid omgaat. Deze norm stelt zich ten doel om internationale vereisten voor kwaliteitssystemen te standaardiseren, meetbaar en controleerbaar te maken. Voor onze organisatie houdt dit in dat de interne en externe processen ten behoeve van onze klanten, leveranciers en medewerkers zijn gewaarborgd en op continue verbeteringen zijn gericht.

ISO 14001

ISO 14001 beschrijft de kernelementen voor het opzetten, implementeren, onderhouden en verbeteren van een milieuzorgsysteem. Dit houdt in het formuleren van milieubeleid, het vastleggen van de milieuaspecten en -effecten, het opstellen van milieudoelstellingen en -programma’s en het implementeren van een milieubeheersysteem. Een milieumanagementsysteem is een onderdeel van het gangbare managementsysteem en richt zich speciaal op het beheersen en verbeteren van prestaties op milieugebied.

Deze aspecten zijn diep in onze organisatie verankerd en zijn vastgelegd en geborgd in het geïntegreerde Kwaliteit- Arbo- en Milieuhandboek.

Deze normen zijn van toepassing op het managementsysteem dat alle bedrijfsmiddelen, medewerkers (incl. inhuurkrachten) en bedrijfsprocessen die door i³ groep worden uitgevoerd omvat, dan wel van daaruit worden gecoördineerd. De scope van het managementsysteem is als volgt gedefinieerd: “ontwerpen, leveren, installeren, implementeren, integreren en beheren van server- en storageinfrastructuren”.