MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN

Maatschappelijk verantwoord ondernemen is een doelbewuste en continue activiteit en maakt integraal onderdeel uit van de kernactiviteiten van i³ groep. In 2010 is maatschappelijk verantwoord ondernemen in onze bedrijfsstrategie vastgelegd en geborgd middels ISO 9001 en 14001 certificeringen.

i³ groep erkent haar verantwoordelijkheid voor het milieu, de omgeving en de invloed van de IT-infrastructuur.

DUURZAAM ONDERNEMEN

De oplossingen die i³ groep ontwerpt en bij haar klanten implementeert, worden op een zo duurzaam mogelijke manier ontwikkeld en ingezet. Het beleid van onze fabrikanten ten aanzien van het milieu en duurzaamheid, zoals in hun bedrijfsfilosofie vastgelegd, zijn hiervoor de basis. Het volledig uitnutten van de beschikbare IT-capaciteit behoort tot een van onze speerpunten.

Alle inkopen, leveringen en oplossingen zijn van duurzame aard. Duurzaam inkopen is het rekening houden met milieu- en sociale aspecten in alle fasen van het inkoopproces. Bij milieuaspecten gaat het om het effect van een product, dienst of werk op het milieu, bijvoorbeeld door energie of materiaalgebruik. Denk bij sociale aspecten aan thema’s als kinderarbeid of mensenrechten. Voor al haar toeleveranciers en te verkopen producten houdt i³ groep hier rekening mee.

Onze werkzaamheden zijn zelf niet belastend voor het milieu. Wel kan de wijze, waarop het werk wordt uitgevoerd, verschil maken voor de belasting van het milieu. Het i³ groep kantoorpand is op een energiezuinige en duurzame wijze verbouwd en ingericht. Uitgangspunt is een goed leefklimaat, economisch en milieutechnisch verantwoord. Zoals een VRF warmtepompsysteem en houtbetimmeringen met FSC-keurmerk.

We dragen bij aan milieu- en klimaatvriendelijkheid door afvalstoffen gescheiden te verwerken en te recyclen, energieverbruik structureel te beperken, thuiswerken te stimuleren en te faciliteren bij onze klanten.

STICHTING SAM3N

Stichting Sam3n is in 2014 opgericht door i³ groep met als missie de Nederlandse jeugd via het basis- en voortgezet onderwijs voor te bereiden op een toekomst waarin technologie en ICT een cruciale rol spelen. Het gedachtegoed van Stichting Sam3n geeft vorm aan de filosofie van de drie oprichters van i³ groep, Henk van der Bruggen, Aad Wille en John van Spierenburg (†) waarin samenwerken en samen aan dingen bouwen centraal staan.

WAT DOET STICHTING SAM3N?

Stichting Sam3n stelt Nederlandse onderwijsinstellingen in staat workshops, lab-sessies en praktijkdagen te organiseren met als doel het kennisniveau en inzicht bij kinderen omtrent technologie te verhogen. Stichting Sam3n slaat door haar netwerk via de oprichtende maatschappij i³ groep de brug tussen de ICT wereld en het onderwijs. Stichting Sam3n kan bijvoorbeeld de financiële middelen beschikbaar stellen om bestaande workshops te laten geven, te laten ontwikkelen, of via haar netwerk leerlingen in aanraking laten komen met innovatieve technologie.

Ga naar de website van Stichting Sam3n

 

Wij hebben daarnaast de afgelopen jaren diverse initiatieven ondersteund, zoals kleurboek ‘Kind en Ziekenhuis’, het Wilhelmina Kinderziekenhuis, Stichting Vrienden van het Radboud Kinderziekenhuis, Alpe d'Huzes en Stichting Semmy.