consultancy

BUSINESS IMPACT ANALYSE

Het uitvoeren van een zogenaamde Business Impact Analysis (BIA) kan om verschillende redenen worden uitgevoerd. De aanleiding kan zijn de vraag vanuit een verzekering, een wetgeving, een audit of vanuit reguliere bedrijfsvoering. De consultants van i³ groep helpen bij het stellen van de vraag en het verzamelen van de antwoorden.

De Business Impact Analyse geeft een beeld van de gevolgen wanneer de IT-voorziening uitvalt. Wat is het gevolg van een klein incident of een grote calamiteit? Wij kijken vanuit het bedrijfsproces naar de eventuele kritische afhankelijkheden met uw IT-voorziening en beheerapparaat.

Wanneer de risico’s van een incident en/of calamiteit zijn vastgesteld, kan daar een kostprijs aan worden gekoppeld. Wat is de schade op financieel vlak, imago, wettelijke gevolgen of verplichtingen naar relaties? Met de vergaarde kennis kunnen vervolgens richtlijnen worden vastgesteld die de schade beperken en uw organisatie zo snel mogelijk weer up and running te hebben in geval van een calamiteit.

Een groot voordeel van de Business Impact Analyse is dat er een onderbouwd advies is over de te nemen maatregelen. Op basis van dit advies kan een ontwerp voor de informatie infrastructuur worden gemaakt, die aansluit bij de behoeften van uw organisatie. Een standaardoplossing bestaat niet en overkill in de IT-voorziening is financieel niet verantwoord. De juiste kosten worden voor de juiste oplossingen gemaakt, niets meer, niets minder.