consultancy

DISASTER RECOVERY TEST & PLANNING

Onze consultants hebben een concept ontwikkeld om de disaster recovery planning binnen organisaties op een kosteneffectieve en transparante manier op te zetten. Hiervoor is een vragenformulier samengesteld waarmee per bedrijfsproces en benodigde applicatie een classificatie kan plaatsvinden. Met dit vragenformulier kunnen de verschillende afdelingen de bijbehorende applicaties worden geclassificeerd.

DISASTER RECOVERY PLANNING

Het voordeel van disaster recovery planning is voor de meeste organisaties een verdere professionalisering van de ICT-afdeling. Op basis van de wensen en eisen van uw organisatie kan de infrastructuur worden ingericht en het beheer worden geoptimaliseerd. Een enkele organisatie voldoet met een heldere en actuele disaster recovery planning aan de eisen van een IT audit of als onderdeel van het behalen van NEN normering 7510 informatiebeveiliging in de zorg / 27001 informatiebeveiliging.

DISASTER RECOVERY TEST

Met de DR test introduceren wij een standaarddienst waarmee uw disaster recovery plan kan worden getest. In vijf werkdagen weet u of 1 à 2 kernapplicaties kunnen worden hersteld. Heeft u een servicelevel, dan wordt deze getoetst. Een consultant begeleidt en controleert of de kennis en kunde aanwezig is om zelfstandig de applicatie te herstellen. De infrastructuur is beschikbaar, de diskruimte aanwezig en een tapelibary is gekoppeld.