consultancy

ENERGIEMODELLERING

Maatschappelijk verantwoord ondernemen is meer dan alleen een kreet. Om daadwerkelijk aan een betere leefomgeving bij te dragen, is vanuit de ICT het reduceren van stroomverbruik een tastbare en haalbare doelstelling. Veel datacenters, klein of groot, kunnen met nieuwe technieken grote winsten boeken in reductie van energieverbruik. Door inzet van de juiste techniek kan een maatschappelijke doelstelling worden bereikt.

Hoe bepaal je of de inzet van een bepaalde techniek de juiste is? En welke vorm van besparing levert het op? Als je weet wat je verbruikt en wat de kosten hiervan zijn, is het vergelijk met een nieuwe situatie een duidelijke uitkomst. Wat is de return on investment op het gebied van energiebesparing, CO² uitstoot, reductie van koeling en is de financiële investering verantwoord? De business consultants van i³ groep helpen met het juist opzetten van engergiemodellen. In een kort en overzichtelijk traject worden de verschillende alternatieven vergeleken en een helder en overzichtelijk model gegeven.

Een energiemodel geeft inzicht in de daadwerkelijke kosten van het energiegebruik van het ICT-platform. Op basis van een energiemodel kunnen budgetten en programma's worden bepaald.

Kenmerkend van de i³ groep aanpak is dat de energiemodellen op bedrijfseigen specificaties worden gebouwd. Generieke modellen in de markt gaan uit van algemeenheden. Integatie met bedrijfskenmerken worden door i³ groep toegevoegd.

VOORDEEL ENERGIEMODELLERING

Het voordeel van energiemodellering is voor de meeste organisaties een stuurmiddel geweest. Er kunnen grote winsten worden geboekt bij reductie van energiegebruik. Niet alleen financieel, maar ook maatschappelijk.