consultancy

INFORMATIE BESCHIKBAARHEIDS EN AFHANKELIJKHEIDS SCAN

De Informatie Beschikbaarheids en Afhankelijkheids (IBA) Scan van i³ groep toetst of uw informatiebeschikbaarheid in lijn is met de wensen en eisen van de business en hoe u uw data opslag zo efficiënt mogelijk inricht.

Iedere moderne organisatie wordt gedreven door informatie en processen. Om deze informatie en processen op een juiste manier in te zetten is ICT een onmisbare schakel. Applicaties en data zijn de cruciale lagen waardoor informatie naar de business stroomt die uw organisatie draaiende houdt. Maar hoe zorgt u ervoor dat de manier waarop u de data en applicaties aanbiedt en beschikbaar houdt in afstemming zijn met de behoeften van de business? En hoe zorgt u dat de behoeften van de business op een heldere manier weerklank vinden in uw ICT strategie?

datagroei-uitdagingen

INZICHT IN BESCHIKBAARHEID EN AFHANKELIJKHEID

De IBA scan geeft op functionele en technische vlakken in samenwerking de business antwoord op bovenstaande vragen. In verschillende scans gericht op diverse niveaus in uw informatie opslag beleid geven we inzicht in hoe u de informatie in uw organisatie tegen de juiste prijs en onder de juiste voorwaarden beschikbaar houdt voor de business. Dit resulteert in een hogere gebruikerstevredenheid, een efficienter opererende business, bedrijfsbreed draagvlak voor gekozen beleid en een verlaging van uw TCO.

DATA EFFICIENTER OPSLAAN EN KOSTEN BESPAREN

De diverse scans geven u een vertrekpunt en analyse voor uw gehele informatie opslag, van techniek tot gevraagde functionaliteit. De technische scans kijken naar welke data op welke platformen opgeslagen staat en of data nog wel op deze platformen hoort/hoeft te staan. Soms is het verplaatsen of simpelweg verwijderen van data de eerste stap naar kosten verlagen. Maar daarvoor heeft u wel input nodig van uw business. Tijdens de functionele inventarisaties wordt in kaart gebracht welke informatie ook werkelijk beschikbaar moet zijn voor de business. Met deze kennis verlaagt u de hoeveelheid data die opgeslagen moet worden op uw primaire infrastructuur en kunt u tegelijkertijd kosten reduceren in de back-up en beheer.

WILT U MEER WETEN OVER DE IBA SCAN?

Download het informatie leaflet