consultancy

IT DIAGNOSTICS

Doelstelling van de IT Diagnostics is om op een eenvoudige manier inzicht te krijgen over het beeld dat bestaat over het functioneren van uw IT-organisatie. Deze perceptie wordt naar een volwassenheidsscore per onderwerp vertaald. Zijn de verantwoordelijkheden binnen uw organisatie juist belegd? In hoeverre is uw organisatie in staat op veranderende omstandigheden te reageren? Met andere woorden, hoe flexibel is uw IT-voorziening?

De IT diagnostics is een beperkte en pragmatische set aan vragen die een kwaliteitsbeeld geeft over de volle breedte van de IT-afdeling. Niet alleen storage maar bijvoorbeeld ook de flexibiliteit in aanpassingen of de aansluiting op andere bedrijfsonderdelen. De IT Diagnostic is geen diepgaand en langdurig traject. Op hoofdlijnen worden verschillende medewerkers van uw organisatie een set vragen gegeven. De antwoorden van deze beproefde set vragen geven uiteindelijk een gewogen beeld van de IT-organisatie. Dit in combinatie met verbeterpunten.

VOORDEEL IT DIAGNOSTICS

U verkrijgt een beeld van de IT-dienstverlening in uw organisatie. Op basis van dit beeld kan een planning voor eventuele verbetering, scholing, verandering etc. worden gemaakt.