consultancy

KOSTENMODELLERING

De business consultants van i³ groep helpen met het juist prijzen van de storage- en serverkosten. In een kort en overzichtelijk traject worden elementaire keuzes gemaakt die een helder en overzichtelijk kostenmodel geven.

WAT IS VAN BELANG BIJ EEN KOSTENMODEL?

  • Wens en doel kostenmodel;
  • Omvang van kostenmodel;
  • Flexibiliteit;
  • Doorbelastingsmodel.

Een kostenmodel geeft inzicht in de daadwerkelijke kosten van het opslaan, beveiligen, beheren en archiveren van data. Op basis van een kostenmodel kunnen budgetten en programma’s worden bepaald.

Kenmerkend voor de i³ groep aanpak is dat de kostenmodellen gebouwd worden op de bedrijfseigen specificatie worden gebouwd. Generieke modellen in de markt gaan uit van algemeenheden. Integratie met bedrijfskenmerken wordt door i³ groep toegevoegd.

VOORDEEL KOSTENMODELLERING

Het voordeel van kostenmodellering is voor de meeste organisaties een stuurmiddel. Het is niet zo dat de datagroei wordt geremd. Wel worden de continu stijgende kosten inzichtelijk gemaakt en op de juiste plaats doorbelast