consultancy

PRIVACY IMPACT ANALYSE - PIA

De Privacy Impact Analyse is door i³ groep ontwikkeld om organisaties bewust te maken van de gevolgen van een datalek of incident rondom privacy gevoelige gegevens en beslaat zowel het informatiemanagement, het technische als het menselijke domein. In dit pragmatische assessment wordt gekeken naar waar in uw organisatie de mogelijke risico’s zitten op het gebied van lekken, we helpen uw medewerkers bewust te worden van de risico’s rondom persoonsgegevens en helpen uw IT-afdeling en processen zo in te richten dat als het toch mis gaat uw grootste risico’s zijn afgedekt. De specialisten van i³ groep hebben jarenlange ervaring in de analyse en classificatie van gegevensstromen in de zorg, overheid en commerciële sector en weten in begrijpelijke taal de werkelijke impact van de nieuwe regels op uw organisatie te projecteren.

gdpr-info

WAT MAG WEL, WAT MAG NIET?

download-whitepaper-privacy-local-govgdpr-whitepaper-buttonTijdens het assessment wordt uw informatiehuishouding vanuit diverse hoeken belicht. Zo wordt bekeken welke gegevens bewaard worden binnen welke applicaties en of er voldaan wordt aan de hieraan gekoppelde wettelijke verplichtingen zoals bewaartermijnen en het “recht om vergeten te worden”. Heeft de organisatie bijvoorbeeld de juiste toestemmingen voor het verwerken van persoonsgegevens? Of staat data op locaties waar het helemaal niet mag staan? Zo worden de eerste stenen gelegd voor een informatiebeveiligingsbeleid of een aanscherping/verbetering hiervan.

Vanuit de maatschappij en de wetgever worden steeds strengere eisen gesteld aan het opslaan, bewaren, beheren en beschermen van speciale persoonsgebonden informatie. Dit is persoonsgebonden informatie die -simpel gezegd- verder gaan dan de gegevens die in het telefoonboek staan en bovendien gevoelig van aard zijn. Vooral als het gaat om gegevens over bijvoorbeeld levensovertuiging, ras, gezondheid, seksualiteit, of strafrechtelijk verleden is de wetgever erg kritisch en kan zeer hoge boetes opleggen als deze gegevens worden gelekt.

SITUATIONAL AWARENESS

Veel privacy incidenten vinden plaats door menselijke fouten: een foto van de werkplek met een wachtwoord open en bloot in beeld beland op Facebook, een USB stick met patiëntgegevens valt uit een broekzak bij het pakken van de autosleutels of een e-mail met vertrouwelijke informatie beland door een typefout in de verkeerde mailbox. Menselijke fouten die door bewustwordingstrainingen voorkomen hadden kunnen worden. Maar hoe breng je medewerkers deze bewustwording bij? En welke medewerkers of afdelingen lopen het grootste risico uw organisatie bewust of onbewust in de problemen te brengen? In de Privacy Impact Analyse kijken wij actief naar Situational Awareness: de vraag of uw collega’s bewust omgaan met privacy gevoelige informatie. Dit doen wij door slimme interviews door gespecialiseerde assessors.

Meer weten over de Privacy Impact Analyse?

Wilt u weten hoe de Privacy Impacy Analyse werkt en hoe uw organisatie hierdoor duidelijkheid krijgt rondom privacy, datalekken, informatiebeveiliging en de impact van de GDPR? Laat uw gegevens achter dan bellen wij u zo spoedig mogelijk terug voor een vrijblijvende kennismaking en meer informatie.

Gratis poster: Jij bent zijn volgende doelwit

situational-awareness-2Een veilige organisatie begint bij bewustwording onder medewerkers. Daarom hebben wij deze gratis poster ontwikkeld om in uw kantoor op te hangen.

VRAAG DE POSTER GRATIS AAN