STORAGE 360 - ALLES WAT U MOET WETEN OP WEG NAAR EEN NIEUWE STORAGE OMGEVING

De selectie van een nieuw storagesysteem voor uw organisatie gaat gepaard met een hoop keuzes. Welk medium? Welke locatie? Welk protocol? Welke dienstverlening? Het lijstje met vraagtekens groeit en door de steeds sneller ontwikkelende technologie is het risico op snel achterhaalde keuzes groot. Daarom is het belangrijk goed geïnformeerd aan uw keuzetraject te beginnen. Dit E-book geeft u de eerste handvatten aan het begin van uw reis. Het is gebaseerd op een onderzoek naar de Nederlandse markt voor dataopslag dat is uitgevoerd door i³ groep en Hewlett Packard Enterprise.

 

Marktonderzoek

Aan dit onderzoek hebben 132 IT-managers, beheerders, CIO’s en architecten uit diverse sectoren hun bijdrage geleverd door het invullen van een vragenlijst en het reageren op een aantal stellingen. De resultaten van het onderzoek zijn voorzien van conclusies en adviezen door consultants van i³ groep en Hewlett Packard Enterprise. Op basis van deze adviezen kunt u zich oriënteren op de keuzes die de huidige storage markt u biedt. Dit E-book biedt u inzicht in de belangrijkste ontwikkelingen, een voorzichtige blik in de toekomst en de bouwstenen om uw volgende storage omgeving te selecteren. Of u straks kiest voor SAN, converged of cloud: na het lezen van dit E-book weet u in ieder geval waar te beginnen.

 

ism-hpe

> DOWNLOAD HET E-BOOK

> VRAAG EEN GEDRUKT EXEMPLAAR AAN

 

STORAGE 360 - TIPJE VAN DE SLUIER

Een eerste tipje van de sluier van dit onderzoek vindt u terug in onderstaande infographic en animatievideo.

i3-infographic

AANVRAAG HARDCOPY STORAGE 360

Bladert u liever een echt boek dan een e-book door? Speciaal voor u hebben we het e-book Storage 360 ook als schitterend gedrukt fysiek boek gemaakt! Wij sturen u natuurlijk graag kosteloos een exemplaar toe. (Zolang de voorraad strekt)

Verslag roundtable: Storage 360 - Alles wat u moet weten op weg naar uw volgende storage omgeving

roundtable

In Vianen verzamelden donderdag 8 oktober verschillende IT specialisten uit diverse sectoren zich voor de roundtable sessie “Storage 360”, waarin de bezoekers werden bijgepraat over de recente ontwikkelingen op het gebied van data opslag en waar men op moet letten op weg naar een nieuwe storage omgeving.

Na een korte toelichting over de opzet en uitvoer van het onderzoek werd eerst door dagvoorzitter Frank Fekken, presales consultant i³ groep, onder alle aanwezigen goed geïnventariseerd wat de concrete vragen zijn die men na deze sessie beantwoord zou willen zien. Frank begint zijn presentatie met een inzicht in IT-Maturity. Veel organisaties willen een hoop, maar hebben technisch en organisatorisch niet de middelen om het hoogste maturity niveau te behalen. “De wens is de vader van de gedachte”, aldus een van de deelnemers. “Er is vaak een wens vanuit de organisatie, maar de IT-afdeling constateert dat de organisatie daar of geen toegevoegde waarde uit gaat halen, of dat het niet haalbaar is.” Er blijkt volgens een van de deelnemers ook een mismatch te zijn tussen de vraag van de organisatie, de snelheid waarmee nieuwe technologie komt en de manier waarop budget en investeringen kunnen worden gedaan.

Slechte performance en dalende prijzen

Een van de behandelde stellingen is dat performance dit jaar meer aandacht zal gaan krijgen dan capaciteit. 52,2% van de respondenten gaf aan dat dit het geval was. Onder de deelnemers was het standpunt wat duidelijker: gebruikers vragen snelheid, en de tevredenheid en acceptatie van deze gebruikers wordt steeds belangrijker. Ook hier wordt het overleg en contact met de business als zeer belangrijk geacht. Door de dalende prijzen van disken wordt capaciteit een minder belangrijk discussiepunt. Een belangrijke vraag is waar bottlenecks in de performance zitten: “Deze kan natuurlijk in de infra zitten, maar dit zou ook zomaar door slecht geschreven applicaties kunnen zitten”.

slide14Op korte termijn verwachten de respondenten geen footprint uitdagingen. 12,2% van de respondenten verwacht dat, ondersteund door de gedachten van de deelnemers, dat door technologieën als cloud, deduplicatie, compressie en andere technologische ontwikkelingen, we steeds meer data kwijt kunnen op kleinere footprint. De adoptie van flash technologie in de opslaginfrastructuur onder de respondenten ligt lager dan de deelnemers aan de roundtable hadden verwacht. 44,3% van de respondenten verwacht dat binnen 2 jaar flash technologie toegepast gaat worden. Dit kan te maken hebben onlangs gedane investeringen in non-flash techniek die over 2 jaar niet vervangen wordt. De voordelen van flash technologie werden ook doorgenomen. Behalve de evidente voordelen als snelheid, werd ook stroomverbruik uitgebreid besproken. Stroomkosten zijn belangrijk, en kan soms zelfs de hele business case onderbouwen.

De opkomst van Flash

download-ebook-fwDe stelling “in 2017 heb ik geen spinning disken meer in mijn omgeving” levert binnen de groep snel consensus op: 2017 komt te vroeg. Slechts 5,2% van de respondenten was het eens met de stelling. Toch heeft onderzoek uitgewezen dat rond 2017 de prijs per terabyte tussen flash en spinning disk haar kantelpunt bereikt. Daarom is rond die tijd het all-flash datacenter geen Utopia meer maar de defacto standaard.

Een van de belangrijke vragen die leeft bij de deelnemers is met welke vragen ze hun uitvraag moeten opstarten. Een van de belangrijke elementen is dat in de praktijk veel uitvragen niet onderbouwd zijn. Er wordt om een X aantal IOP’s gevraagd, maar er wordt niet onderbouwd hoe dat getal tot stand is gekomen. Daarnaast is inzicht in het applicatie landschap van zeer groot belang. Klanten moeten leveranciers uitdagen om aan te tonen hoe een voorgestelde oplossing aansluit bij de business behoeften.

De migratie van data blijft altijd een ingewikkeld discussiepunt. De komst van flash en cloud bieden een hoop nieuwe manieren en kansen op dit gebied. Binnen bijvoorbeeld flash techniek heb je rekening te houden met fysieke capaciteit en de werkelijk bruikbare capaciteit (door bijvoorbeeld deduplicatie). Ook het uitwijken en verplaatsen van data naar de cloud kan invloed hebben om je migratiepad en de sizing van je nieuwe storage omgeving. Het migreren van alleen storage is een ingewikkeld item omdat door virtualisatie er een beeld bestaat dat dit waarschijnlijk zeer eenvoudig te doen is. De praktijk is echter weerbarstig.

All Flash en de TCO

slide16Menno van der Lugt, presales storage bij HP, gaat dieper in op de TCO. In het traditionele model met spinning disks wordt geïnvesteerd in bruto capaciteit. Hier zit housing omheen, wordt stroom verbruikt en wordt beheer op toegepast. In de traditionele wereld van opslagbeheer rekenen we vervolgens met snijverlies door RAID, provisioning, en bewuste overcapaciteit om continue beschikbaarheid van opslag beter te garanderen. Onderaan de streep blijft er dus een veel lagere netto capaciteit en performance over die de TCO en de gebruikerservaring bepaalt. Er wordt over het algemeen een zeer grote omgeving aangeschaft die voor slechts een klein deel gebruikt wordt.

Door de komst van flash technologie in de 3PAR lijn wordt inline deduplicatie mogelijk. Hierdoor wordt de ratio tussen aangeschafte en beschikbare storage veel gunstiger dan in het traditionele model. Door compressie en deduplicatie wordt het mogelijk om meer data op te slaan dan dat er aan fysieke storage aanwezig is in de array. Waar veel organisaties nog op moeten leren letten is het verschil tussen de toegewezen storage (aan bijvoorbeeld een applicatie of VM) en de werkelijk beschreven hoeveelheid. Hier valt nog veel winst te behalen.

Slotconclusie

Frank Fekken sluit de dag af met een korte samenvatting. All Flash is een zeer belangrijke ontwikkeling en een must om naar te kijken op weg naar nieuwe storage. De TCO (en de definitie daarvan) moet ook goed bepaald worden. Het definiëren binnen de organisatie welke data hot en cold is en hoe deze opgeslagen moet worden wordt door de komst van steeds grotere maar betaalbare schijven (ook flash) minder belangrijk. Er kan ook dan meer met 1 storage tier gewerkt worden. Een van de deelnemers vat het goed samen door te stellen dat de twee belangrijkste punten om naar te kijken zijn de prijs per TiB en de performance van het systeem. Met hoeveel disken etc. dit wordt gerealiseerd is dan van ondergeschikt belang. Ook de cloud wordt hierin niet gepasseerd; het is en blijft een belangrijke kans om de IT en storage omgeving flexibeler te maken.

 

E-book en slides

Download het e-book, Storage 360

Alles wat u moet weten op weg naar uw volgende storage omgeving. Hierin staan de resultaten van het onderzoek samengevat en begeleid door advies van de consultants van i³ groep en HP.

Download de slides van deze middag

Download de slides van HP van deze middag